Aktuālie ceļu būvniecības darbi Babītes pagastā

18.10.2021.

Noslēgusies autoceļa C-14, Vīkuļu ceļa posma, pārbūve Skārduciemā.

Patlaban notiek dokumentācijas kārtošana objekta nodošanai ekspluatācijā, kas plānota oktobra beigās. 
Būvniecības izmaksas - 123 456.78 eiro bez PVN, būvdarbus veica SIA “BALTIJAS BŪVE”.  Būvdarbi finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem un valsts mērķdotācijas ceļiem.
Vīkuļu ceļa posma asfaltēšana bija nepieciešama ne tikai satiksmes intensitātes dēļ, bet arī ņemot vērā to, ka ceļa posmā atrodas rūpniecības teritorija, kur ikdienā kursē arī kravas transports, kas ietekmē ceļa seguma kvalitāti, īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos. 
Pārbūves projekta ieguvums ir ne tikai 360 metrus garais asfaltētais ceļa posms ciemā, bet arī labiekārtota maršruta Rīga- Kalnciema masīvs-Rīga autobusa pietura, kas nu ieguvusi jaunu izskatu.
Grants ceļu posmu asfaltēšana apdzīvotās vietās ne tikai labiekārto apkārtējo vidi, uzlabo tās kvalitāti un nodrošina komforta līmeni iedzīvotājiem un autobraucējiem, bet arī optimizē ceļa uzturēšanas darbu izmaksas ilgtermiņā, piemēram, nav jāveic pretputekļu apstrāde, jāplanē klātne, jāremontē iesēdumi. Asfaltējamie ceļu posmi tiek izvēlēti, izvērtējot vairākus faktorus - apbūves blīvumu, satiksmes intensitāti, tai skaitā tranzīta satiksmi, kā arī esošā ceļa seguma kvalitāti. Pagājušajā gadā Dzilnuciemā pašvaldība īstenoja līdzīgu projektu – izbūvēja asfaltu Dzilnu ceļa posmam ciema robežās. 


Sākti gājēju ietves un apgaismojuma izbūves Kleistu ielas posmā no Stropu līdz Alstu ielai Spilvē būvdarbi.
 

Plānotās būvniecības izmaksas – 138 441.64 eiro bez PVN, būvdarbus veic SIA “GLUDI M”. Būvdarbu veikšanai saņemts aizdevums no Valsts kases.
Līdz šim pašvaldība bija izbūvējusi apgaismotu gājēju ietvi līdz Stropu ielai, patlaban notiek būvniecība, lai to pagarinātu par 350 metriem līdz Alstu ielai. Tā kā šajā ceļa posmā ir blīva apbūve, intensīva automašīnu un gājēju kustība, topošā ietve padarīs drošāku iedzīvotāju pārvietošanos, ejot uz sabiedriskā transporta pieturu, staciju un dodoties citās ikdienas gaitās. 


Sākta gājēju – veloceliņa un apgaismojuma izbūve Gravu ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai Spilvē, posma garums 1km.


Plānotās būvniecības izmaksas – 202 485.85 eiro bez PVN, būvdarbus veic SIA “Reck”. Būvdarbu veikšanai saņemts aizdevums no Valsts kases.
Gravu ielas brauktuve ir ļoti šaura, blīva apbūve, gājēji, dodoties uz bērnudārzu, darbu un citās ikdienas gaitās, pārvietojas pa brauktuves malu, radot riskus sev un satiksmes drošībai. Topošais celiņš, kas būs atdalīts no automašīnu satiksmes, būtiski uzlabos gājēju un velosipēdistu pārvietošanās drošību ikdienā.


Babītē sākta Babītes ielas posma pārbūve un gājēju ietves izbūve.


Plānotās būvniecības izmaksas – 269 861.67 eiro bez PVN, būvdarbus veic AS “Ceļu pārvalde”. Būvdarbu veikšanai saņemts aizdevums no Valsts kases.
Būvdarbu rezultātā tiks pārbūvēts/paplašināts Babītes ielas posms no Liepu alejas līdz Rožu ielai un izbūvēta gājēju ietve no veikala “Elvi” līdz Rožu ielai, savienojot to ar esošajiem gājēju celiņiem. 
Līdztekus Babītes ielas posma pārbūves un gājēju ietves izbūvei, pretī veikalam “Elvi” tiks izbūvēta arī pietura skolēnu autobusam. Pietura ar platformu būs droša vieta skolēnu iekāpšanai/izkāpšanai no  autobusa. Pieturvietā paredzēts izvietot arī soliņu. 


Piņķos sākta piebraucamās ielas pārbūve un gājēju celiņu izbūve nekustamajos īpašumos Piņķu ciems – 2 un Jūrmalas iela 17.


Būvniecības izmaksas – 99 690.56 eiro bez PVN, būvdarbus veic SIA “Ribetons ceļi”. Būvdarbi finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Projekta rezultātā tiks atjaunota piebraucamā iela un esošās autostāvvietas pie daudzdzīvokļu mājas Centra ielā 2, kā arī tiks izbūvēts apgaismojums piebraucamās ielas posmā. Tāpat tiks pagarināta esošā gājēju ietve Centra ielas posmā līdz Saules ielai un turpināsies gar Saules ielu virzienā uz Piņķu ūdenskrātuvi, kas tiek īstenots, ņemot vērā iedzīvotāju iniciatīvu. Nodrošinot gājēju celiņa turpinājumu, iedzīvotāji varēs droši doties ūdenskrātuves virzienā un citās ikdienas gaitās, nepārvietojoties pa brauktuvi. 


Piņķos sākta gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Jūrmalas ielas posmā no Spīdolas ielas līdz sabiedriskā transporta pieturai “Darbnīcas”.


Būvniecības izmaksas – 46 912.34 eiro bez PVN, būvdarbus veic SIA “Ceļinieks 01”. Būvdarbi finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Esošais apgaismotā gājēju celiņa posms ļauj ērti nonākt līdz sabiedriskā transporta pieturai no Aveņu ielas puses. Oktobrī uzsākto būvdarbu rezultātā par aptuveni 150 metriem tiks pagarināts esošais celiņš, to savienojot ar Spīdolas ielu. Iedzīvotājiem vairs nebūs jāveic bīstami manevri vai papildu ceļš, lai nokļūtu pieturā no Spīdolas ielas puses.


Drīzumā tiks uzsākta autoceļa C-57 posma no Kleistu ielas līdz Vārnukroga ceļam pārbūve, posma garums ap 1km.


Būvniecības izmaksas – 217 707.77 eiro bez PVN, būvdarbus veic PA “Baltijas Būve un Rīgas Tilti”. Būvdarbi finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Pārbūves darbu laikā tiks izbūvēts asfalta segums Kleistu ielas savienojumā ar Vārnukroga ceļu. Būtiski minēt, ka šis posms ir ar grunts segumu, tur ir traucēta ūdens atvade, līdz ar to nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu ceļa uzturēšanas darbu veikšanu. Ar  projekta īstenošanu šīs problēmas tiks novērstas, kā arī radītas ērtības un drošība ceļu satiksmes dalībniekiem, kas dzīvo šai ceļa posmā, un tiem, kas šo ceļa posmu izmanto tranzīta satiksmei nokļūšanai uz mājām, saīsinot braukšanas maršrutu  starp apdzīvotām vietām pagasta robežās, kā arī virzienā no/uz Rīgu, Jūrmalas administratīvo teritoriju. 


Pašvaldības plānos tuvākajā nākotnē ir pārbūvēt arī ceļa C-57 posmu no valsts autoceļa V20, Imanta-Babīte līdz Kleistu ielai, tā ievērojami samazinot tranzīta satiksmes plūsmu Stropu, Spilves ielās un Kleistu ielas posmā. 


Informācija: Antra Parisa, ceļu būvinženiere, Māris Grēniņš, būvniecības projektu vadītājs

 

Vīkuļu ceļa posma pārbūve Skārduciemā

Vīkuļi 1

Vīkuļi 2

Vīkuļi 3

Vīkuļi 4


Gājēju ietves un apgaismojuma izbūves Kleistu ielas posmā no Stropu līdz Alstu ielai Spilvē būvdarbi

 

Kleistu iela 1

Kleistu iela 2

 


Piebraucamās ielas pārbūve un gājēju celiņu izbūve nekustamajos īpašumos Piņķu ciems – 2 un Jūrmalas iela 17.

Piņķi

Piņķi 2