Aizvadītais mācību gads Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

10.06.2022.

Neskatoties uz pandēmiju, arī  aizvadītajā mācību gadā skola organizēja starptautisko pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu konkursu “WindStar 2022”, starptautisko akordeonistu konkursu “Concord of Sounds”, starptautisko ģitāristu konkursu “Kur tad tu nu biji”, sitaminstrumentu konkursu “Amber Percussion” un mākslas konkursu “Skaņu palete”. Vijoļspēles absolvente jau nokārtojusi eksāmenu un iestājusies Emīla Dārziņa mūzikas skolā, viens flautas un divi klavierspēles absolventi gatavojas eksāmeniem Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, septiņi audzēkņi turpinās mācības mūsu skolā, jo vēl nav pabeiguši pamatizglītību skolā.


Audzēkņi piedalījušies un ieguvuši laureātu diplomus dažādos valsts un starptautiskos konkursos. Skolas kolektīvi – koklētāju ansamblis “Saules kokles”, pūtēju orķestris, kamerorķestris un koris “Skaņa” piedalās dziesmu svētku modelēšanas koncertos, gatavojas vasaras nometnēm un koncertiem.


Beigusies arī pirmā uzņemšana, kurā ieradās 104 jaunie mūziku un mākslu mācīties griboši bērni. Augustā organizēsim otro uzņemšanu uz brīvajām vietām. 


Mācību gada laikā jaunie mūziķi un mākslinieki ar labiem panākumiem piedalījušies dažādos konkursos gan valsts, gan starptautiska mērogā, mājup pārvestas godalgas un pateicības. Labākie mūzikas skolu audzēkņi savus talantus demonstrēja koncertos mācību gada noslēgumā. 


Dace Štrodaha, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore