Aizritējusi diskusija par energoefektivitātes risinājumiem Mārupes novadā

27.09.2019.

Š.g. 23. septembrī Mārupes novada domē notika diskusija par projekta “Co2mmunity” aktualitātēm un kopienu atjaunojamās enerģijas projektu idejām Mārupes novadā, kurā informējām par projekta gaitu un diskutējām par energoefektivitātes risinājumu alternatīvām Mārupē.

Mārupes novada pašvaldība kā asociētais partneris sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros kopā ar vēl citām 8 Eiropas valstīm ir iesaistījusies projektā “Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu. Diskusijas laikā tika meklētas atbildes un definēti priekšnosacījumi jaunu kopienu veidošanās procesam.

diskusija

Iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar primāro energoresursu patēriņu un sadalījumu tautsaimniecības jomās, Eiropas Savienības noteiktajiem ambiciozajiem mērķiem ekonomikas dekarbonizācijai, diskutēt par elektrifikāciju kā dekarbonizācijas risinājumu. Tika prezentēts apkures risinājumu izmaksu salīdzinājums dažādiem apkures veidiem, kā arī saules paneļu kā pieejamākā AER risinājuma privātmājām priekšrocības.

Iedzīvotāji uzdeva jautājumus par saules paneļu kopšanu, iegūstamo jaudu, kā arī uzstādīšanas specifiku. Projekta vadītājs Gatis Gaņģītis norādīja, ka Mārupes novadā jāveicina elektromobilitāte, paplašinot ātrās uzlādes tīklu. 

Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar diskusijas laikā prezentētajiem informatīvajiem materiāliemšeit.