Aicinām ziņot par novērotiem ielu apgaismojuma traucējumiem

30.11.2021.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot par ielu apgaismojuma traucējumiem, lai pēc iespējas operatīvāk varētu bojājumus novērst.

Informējam, ka mainīgo laikapstākļu dēļ Mārupes novada ielu apgaismojuma balstu savienojumu vietās rūsas ietekmē veidojas vietas, kur piekļūst mitrums un krājas kondensāts, kas rada īssavienojumus elektrolīnijās. Tāpat ir iespējami arī ielu apgaismojuma pārrāvumi vietās, kur, apgaismojuma lampām apsniegot, tiek traucēta to sensoru darbība.

Iespēju robežās pašvaldība ik dienas veic elektrolīniju apsekošanu. Lai operatīvāk konstatētu bojājumus, aicinām iedzīvotājus ziņot pašvaldībai par novērotajiem apgaismojuma traucējumiem, rakstot Pašvaldības īpašumu pārvaldes elektroinženierim ziņu WhatsApp aplikācijā uz tālr.nr. 26556682.

Lūgums ātrākai darbu izpildei sniegt detalizētu informāciju, norādot adresi/ielu un, ja iespējams, pievienot foto.

Foto: Kaspars Suškevičs

Foto: Kaspars Suškevičs