Aicinām pieteikties atbalstam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai!

05.01.2021.

Pašvaldība aicina no š.g. 10. decembra līdz 2021. gada 10. janvārim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekus iesniegt iesniegumus, lai saņemtu atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdz 7000 Eur apmērā – sagatavošanas darbiem un dokumentācijas izstrādei.

vizuālis

Vērtējot  citu pašvaldību renovēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieredzi, pēc energoefektivitātes  pasākumu  īstenošanas mājas siltumenerģijas patēriņš apkures sezonā, salīdzinot ar iepriekšējām  sezonām,  vidēji  var samazināties no 40% līdz pat 70%. Līdz ar energoefektivitātes  paaugstināšanas  pasākumu  īstenošanu  daudzdzīvokļu mājas  dzīvokļu  īpašnieki sakārto savu  īpašumu,  pagarina  mājas  mūžu,  uzlabo tās vizuālo izskatu un mikroklimatu telpās, kā arī samazina SEG emisijas.

Pieteikumi tiek izskatīti to iesniegšanas secībā, saskaņa ar saistošajiem noteikumiem Nr.8/2011 “Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Dzīvojamā māja līdzfinansējumu ir tiesīga saņemt tikai vienu reizi. Līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem piešķir šādiem mērķiem:

 • energoaudita veikšanai;
 • tehniskās apsekošanas veikšanai;
 • energoefektivitātes pasākumu veikšanas tāmes sastādīšanai;
 • atjaunošanas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai;
 • pievienotās vērtības nodokļa kompensācijai.

Iesniegumu Mārupes novada domei pašvaldības atbalsta saņemšanai iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, pievienojot šādus dokumentus:

 • dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu apliecinātas kopijas;
 • izvērstu paredzamo izdevumu tāmi;
 • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līgumu;
 • spēkā esošu Būves kadastrālās uzmērīšanas (inventarizācijas) lietas apliecinātu kopiju;
 • izziņu par dzīvojamās mājas iepriekšējo 12 mēnešu periodā veiktajiem maksājumiem, parādsaistību apmēru.

Galvenie ieguvumi:

 • samazinās siltuma rēķini;
 • tiek taupīti energoresursi;
 • tiek uzlabots ēkas vizuālais stāvoklis;
 • tiek sakārtotas kāpņu telpas;
 • palielinās mājas mūža ilgums un vismaz par 20% pieaug nekustamā īpašuma vērtība;
 • samazinās izdevumu risks par neparedzētiem remontdarbiem.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi energoefektivitātes  paaugstināšanas  pasākumiem, ko sniedz AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” www.altum.lv

Jautājumu gadījumā aicinām  sazināties ar Mārupes novada domes Attīstības nodaļu pa  tālr. 67149875 vai sūtot e-pastu anita.lontone-ievina@marupe.lv