Aicinām iesniegt ideju priekšlikumus jaunajam Mārupes novada ģerbonim!

04.04.2022.

Novadu reforma mainījusi Latvijas administratīvā dalījuma karti, kas virknei pašvaldību, tostarp Mārupes novadam, liek domāt par tāda nozīmīga identitātes simbola kā ģerbonis maiņu.

Novada ģerbonis iemieso mūsu vērtības, simbolus un mūsu cilvēkus, tādēļ aicinām novadniekus iesniegt ideju priekšlikumus jaunajam Mārupes novada ģerbonim līdz š.g. 21. aprīlim.

Lai ideju iesniegšanu un apkopošanu darītu ērtāku, esam izstrādājuši VEIDLAPU.

Ideju priekšlikumi elektroniskā formātā iesniedzami, sūtot aizpildītu veidlapu uz e-pastu gerbonis@marupe.lv. Izdrukātā formā aicinām veidlapas iesniegt, iemetot tās pašvaldības pasta kastītē (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, vai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā) ar norādi “Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļai”.

Līdz 21. aprīlim pašvaldībā saņemtās idejas tiks apkopotas un nodotas heraldikas ekspertiem novada ģerboņa turpmākai izstrādei.

Izstrādājot ideju priekšlikumu, ir svarīgi ņemt vērā vairākus nosacījumus.  

  • Ģerbonis ir heraldikā izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un reprezentē īpašnieku – valsti, pašvaldību vai citu atvasinātu publisku, kā arī fizisku personu.
  • Heraldikā tiek lietotas noteiktas krāsas un metāli, īpašs heraldisko simbolu, figūru mākslinieciskais atveids, kas ļauj ģerboni izmantot gan mazākajā – vizītkartes vai zīmoga izmērā, gan attēlam uz ugunsmūra. Latvijas heraldikā netiek izmantotas toņu gradācijas (tumšāks, gaišāks), kādu to izmanto ilustrācijās. Ģerboņa attēlā netiek lietoti burti, uzraksti, arī objekti, kas nav heraldiski aprakstāmi.
  • Veidojot jaunā apvienotā novada ģerboni, tiešā veidā nedrīkst izmantot nevienu no jau pastāvošiem, apstiprinātiem un reģistrētiem ģerboņiem. Tomēr par pamatu drīkst izmantot kādu no līdzšinējiem ģerboņiem, izmainot heraldiskās krāsas, mainot vai pievienojot ģerboņa figūras, ieviešot heraldiskas līnijas. Ir atļauts arī apvienot vairākus eksistējošus ģerboņus, kā arī veidot pilnīgi jaunu.
  • Domājot par novadam raksturīgajiem elementiem, jācenšas priekšplānā izvirzīt elementus, kas Mārupes novadam ir unikāli un atšķir to no citiem kaimiņu un visas Latvijas novadiem.

Katram no mums ir savi priekšstati par to, kāds ir mūsu novads, kas esam mēs, mārupieši, kas ir mūsu vērtības, principi un unikalitāte. Šajā brīdī ir svarīgi šos individuālos priekštatus noformulēt un apkopot, lai topošais ģerbonis pārstāvētu ikkatru no mums!