Aicina pieteikties līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēgumu izbūvei

31.03.2023.

Mārupes novada pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. 

2023. gada 14.martā apstiprināts Pašvaldības budžets, un atbalstam ūdenssaimniecības pieslēgumu izbūvei piešķirts 50 tūkstošu eiro liels finansējums. 

Ar līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību var iepazīties Pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai  ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai”. 

Līdzfinansējuma  pamatnosacījumi:

  • īpašumā esošai dzīvojamai mājai ir jābūt nodotai ekspluatācijā;
  • nekustamā īpašuma īpašniekam ir jābūt deklarētam īpašumā vismaz gadu;
  • nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda vai parāda pašvaldības kapitālsabiedrībai:
  • pa ielu/ ceļu ir izbūvēts maģistrālais ūdens/ kanalizācijas tīkls.

Iesniedzamie dokumenti:

1. PIETEIKUMS

2. Tehniskā dokumentācija, kas saskaņota ar pašvaldības kapitālsabiedrību;
3. Dzīvokļu kopīpašnieku protokola kopija, kurā iekļauts lēmums par pieslēguma izbūves nepieciešamību, tāmes saskaņojumu, būvdarbu izbūves un finansēšanas kārtību un norādīta pilnvarotā persona pieteikuma iesniegšanai (ja attiecināms);
4. Dokumenta kopija, kas apliecina Saistošo noteikumu 6. punktā norādītā iesniedzēja vai atbalsta personas statusu (ja attiecināms).

 

Pārliecināties, vai gar īpašumu ir izbūvēts maģistrālais ūdens/ kanalizācijas tīkls (ja dzīvesvieta ir Mārupes pagastā) var ĢIS kartē, kas pieejama ŠEIT.

Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām konsultēties, zvanot uz tālruņa numuru: 67149875 vai rakstot uz e-pasta adresi: atbalsts@marupe.lv.

Pieteikumu var sūtīt uz Pašvaldības e-pasta adresi: marupe@marupe.lv vai iesniegt Pašvaldības klientu apkalpošanas centros Daugavas ielā 29, Mārupē; Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Aicinām Mārupes novada iedzīvotājus veikt dzīvojamās mājas pieslēgumu izbūvi atbilstoši visiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, izvērtējot atbilstību saistošo noteikumu kritērijiem.

Atbalstu piešķirs, kamēr būs pieejami budžetā šim mērķim paredzētie līdzekļi (50 tūkstoši eiro).

Jau kopš 2016.gada Mārupes novada pašvaldība sniedz atbalstu iedzīvotājiem, lai atvieglotu pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Mārupes un Babītes novadiem apvienojoties, arī Babītes iedzīvotājiem, kuriem gar īpašumu ir izbūvēti centralizētie ūdenssaimniecības tīkli, ir iespēja pieteikties Pašvaldības līdzfinansējumam būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izmaksu segšanai pieslēguma izveidei nekustamajā īpašumā. 

kanalizacija