Aicina piedalīties Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.apspriešanā

18.10.2019.

Lai kopīgi izraudzītos Latvijas turpmāko attīstības ceļu, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publiskai apspriešanai izziņo Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam (NAP2027) pirmo redakciju un aicina izteikt viedokli par to.

NAP2027 pirmo redakciju 26. septembrī atbalstīja Nacionālās attīstības padome un nolēma  to nodot publiskajai apspriešanai, kura norisināsies no 7. oktobra līdz 8. novembrim.

PKC vadītājs Pēteris Vilks uzsver: “Nacionālais attīstības plāns ir kā ceļa karte ar kompasu reformu virzieniem un investīcijām attīstības šķēršļu novēršanai. Cik precīzu un pārdomātu to kopīgi izveidosim, tik atbilstoši attīstībai pieejamo finansējumu nākamajos septiņos gados investēsim. Īstenojot Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027. gadam izvirzītos mērķus un uzdevumus, es redzu, ka Latvijas izaugsmes ceļš sekmēs ikviena cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanos. Aicinu ikvienu piedalīties NAP2027 veidošanā, izsakot viedokli par sagatavoto plāna pirmo redakciju!

NAP2027 pirmajā redakcijā ir teikts, ka “ikviens no mums ir Latvija. Mainoties valstij, maināmies arī mēs, un, mainoties mums, mainās valsts. Ikviens no mums var ietekmēt to, kāda būs mūsu zeme un tauta 2027. un turpmākajos gados.”

Aicinām ikvienu sabiedrības pārstāvi, iestādi vai organizāciju izteikt priekšlikumus par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam pirmo redakciju – par to kopumā vai atsevišķām tā sadaļām - stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm, rīcības virzieniem un tajos veicamajiem uzdevumiem. To varat izdarīt:

  • interaktīvi sniegt viedokli sabiedriskās apspriešanas rīkā - www.pkc.gov.lv/nap2027;
  • rakstīt uz NAP2027 e-pastu NAP2027@pkc.mk.gov.lv vai Pārresoru koordinācijas centram uz e-pastu pkc@pkc.mk.gov.lv ;
  • sūtīt priekšlikumus pa pastu uz adresi: Pārresoru koordinācijas centrs, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520.

Ar Latvijas nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam pirmo redakciju var iepazīties PKC mājās lapā www.pkc.gov.lv/nap2027. Ja nav pieejams internets, pēc NAP2027 pirmās redakcijas izdrukas var vērsties klātienē – PKC, iepriekš zvanot pa tālruni 67082813.

PKC jau aktīvi piedalās un turpinās piedalīties diskusijās un apspriedēs par NAP2027 pirmās redakcijas saturu, ko organizē lēmējvaras un izpildvaras iestādes, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri un citi.