Aicina parakstīties par biedrības „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” iesniegto likumprojektu

18.01.2016.

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) reģistrējusi parakstu vākšanai biedrības „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” iesniegto likumprojektu, ar kuru rosināts atcelt 2012.gada 8.novembra grozījumus likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. Tādējādi šis ir pirmais vēlētāju rosinātais likumprojekts, par kuru parakstu vākšana notiks pēc parakstu vākšanas nosacījumiem, kas ir spēkā kopš šā gada 1.janvāra.

Parakstu vākšana norisināsies vienā kārtā, kuras laikā biedrībai “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” 12 mēnešos likumprojekta atbalstam jāsavāc ne mazāk kā vienas desmitās daļas (155 224) vēlētāju parakstu.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīties par likumprojekta iesniegšanu Saeimā vēlētāji var pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas vietās, bāriņtiesās, kuras veic notariālas darbības, novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājiem, pie zvērinātiem notāriem un pirmo reizi, izmantojot drošu elektronisku parakstu, arī portālā www.Latvija.lv

Par paraksta apliecināšanu pašvaldībā, bāriņtiesā vai pie notāra būs jāmaksā nodeva. Mārupes pašvaldībā nodeva par paraksta apliecināšanu, saskaņā ar Mārupes novada Domes 2015.gada 25.marta lēmumu Nr. 21 (Lēmums) ir 1,73 eiro.

Pieņemšanas laiki pašvaldībā paraksta apliecināšanai:

10.kabinetā pirmdienās 13.00 - 18.00, ceturtdienās 9.00 - 13.00
12.kabinetā pirmdienās 9.00 - 12.00, ceturtdienās 15.00 - 18.00

Parakstīšanās portālā www.Latvija.lv ir bezmaksas. Tiem vēlētājiem, kuri izvēlēsies parakstīties elektroniski, būs nepieciešama eID karte ar aktivizētu eParakstīšanas iespēju, darbam sagatavots dators un viedkaršu lasītājs.

Ja 12 mēnešu laikā likumprojekta ierosinājumu parakstīs ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju, CVK to iesniegs Valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saeimai. Saeimai vēlētāju iesniegtais likumprojekts būs jāizskata tajā sesijā, kurā tas iesniegts. Ja parlaments likumprojektu noraidīs vai pieņems ar labojumiem, par to būs jārīko tautas nobalsošana.

Likuma grozījumi, kurus biedrība rosina atcelt, nosaka kārtību, kā CVK reģistrē parakstu vākšanai vēlētāju iesniegtos likumprojektus, kā ierosināma Saeimas atsaukšana, nosaka aģitācijas kārtību pirms tautas nobalsošanām un parakstu vākšanām, kā arī ievieš pašreizējo parakstu vākšanas kārtību, kas ir spēkā no šā gada 1.janvāra.

Parakstu vākšanai reģistrētā likumprojekta teksts, informācija par parakstu vākšanas kārtību un parakstīšanās vietām pašvaldībās pieejama CVK tīmekļa vietnē www.cvk.lv sadaļā “Vēlētāju iniciatīvas”. Parakstīšanās e-pakalpojums un informācija par datora sagatavošanu darbam ar eID - portālā www.Latvija.lv.

Infografika