7.b klases skolniece Kristiāna Dauberga saņem Mārupes vidusskolas “GADA BALVU” par labāko zinātniski pētniecisko darbu

24.03.2016.

22. martā Mārupes vidusskolā notika ikgadējā 2.-9.klašu projektu un zinātniski pētniecisko darbu laureātu apbalvošana. Darbi tika izvērtēti 3 klašu grupās: 3.-4.klases, 5.-6.klases un 7.-9.klases. Vērtēšanas komisija izvērtēja gan klašu un skolēnu prezentācijas, gan iesniegtos darbus. 1.pakāpes diplomus saņēma 3.a, 3.c, 4.a, 4.d, 5.c klašu kolektīvi un 9.klašu skolēnu grupa, kura izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu “Mikrovilnītis” fizikā skolotāja Modra Šāvēja vadībā. Darba autoriem tika piešķirta arī papildus nominācija par radošāko zinātniski pētniecisko darbu.

Klašu kolektīvi un skolēnu projektu grupas šogad pētīja dažādus jautājumus saistītus gan ar aktualitātēm novadā un skolā, gan veidoja dažādu žanru radošos darbus par savam vecumam aktuāliem jautājumiem. Tā, piemēram, 4.d klase kopā ar audzinātāju Mārīti Lagzdiņu veidoja Zaļās klases projektu, 3.b klases skolēni kopā ar audzinātāju Janīnu Vanagu rakstīja vecās skolas stāstus, bet 8.b klase kopā ar savu audzinātāju un vēstures skolotāju Anitu Kalnieti apkopoja vēsturiskās liecības par mūsu skolas senāko daļu - vecās skolas ēku.

Skolēni ļoti iecienījuši filmu žanru. Tika veidotas gan dažādas filmas par savas klases dzīvi, gan dažādiem sociāliem pētījumiem. Bet 6.c klase ar klases audzinātāju Initu Stāmuri izveidoja pat savu spēlfilmu, kurā paši darbojās gan kā scenāristi, režisori, scenogrāfi, gan kā aktieri. 9.b klase kopā ar audzinātāju Ingu Cirsi “iemēģināja roku” animācijas filmu veidošanā.

 Projektu autori par savām oriģinālajām idejām un veiksmīgi izstrādātajiem darbiem saņēma atzinības rakstus dažādās nominācijās, piemēram: par oriģinālāko prezentācijas veidu, par oriģinālāko klases deju, par iespaidīgāko vizuālo prezentācijas paspilgtinājumu, par praktiski pielietojamu projekta rezultātu, par draudzīgāko projektu u.c.

Visaugstāko novērtējumu “GADA BALVU” par veikto pētījumu bioloģijā “Sēklu dīgtspēja atkarībā no temperatūras” saņēma 7.b klases skolniece Kristiāna Dauberga (darba vadītāja bioloģijas skolotāja Ilze Kupča).

DSC_0394

Izsakām pateicību visiem klašu audzinātājiem un skolotājiem par ieguldījumu projektu nedēļas norises plānošanā un skolēnu projektu darbu vadīšanā! Vislielākā pateicība vērtēšanas komisijai par atbildīgo darbu klašu kolektīvu, projektu grupu un skolēnu individuālo darbu izvērtēšanā!

 

Biruta Sūnaite, direktora vietniece izglītības jautājumos