1. septembrī spēkā stāsies Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nolikums

15.06.2023.

2023. gada 1. septembrī spēkā stāsies jauni saistošie noteikumi Nr. 17 "Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nolikums", kas nosaka Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) domes izveidotās iestādes Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras darbības mērķus, uzdevumus, tiesības, organizatorisko struktūru un vadību.

Aģentūras darbības mērķis ir veidot un attīstīt vienotu, veiksmīgu Mārupes novada tēlu (zīmolu) gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, attīstīt tūrismu un uzņēmējdarbību Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī veicināt sabiedrības kopienu veidošanos, apkaimju pieejas integrāciju un sabiedrības iesaisti Pašvaldībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

Viens no aģentūras uzdevumiem tūrisma jomā būs veikt arī novada atpazīstamību veicinošu suvenīru, mākslas darbu, amatnieku darinājumu, Mārupes novada uzņēmēju preču, tūrisma informatīvo materiālu tirdzniecību*. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

*Sākot ar  2024. gada 1. janvāri.

 

Saistošo noteikumu pilna versija pieejama ŠEIT

Sabiedrības informēšanas un multimediju nodaļa