Uzņēmējdarbība

Meklē uzņēmumus, kuri īsteno inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības metodes

13.11.2023.

Aicinām atsaukties Ķekavas, Mārupes, Olaines, Saulkrastu, Ropažu, Salaspils, Ogres novadu, kā arī Ādažu novada Carnikavas pagasta uzņēmējus, kuri savā uzņēmējdarbībā ir ieviesuši vai plāno ieviest ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības metodes: digitālus risinājumus, zaļo mobilitāti, sociāli atbildīgu darbības praksi, viedus risinājumus energoefektivitātē un bioekonomikā.

Aicinām aizpildīt anketu līdz 2023. gada 14. novembrim: https://ej.uz/leader_projekts

Projekta vadītāja Aiga Smiltāne norāda, ka šī ir lieliska iespēja uzņēmējiem dalīties ar savām zināšanām un veiksmes stāstiem, veicinot Pierīgas reģiona uzņēmējdarbības attīstību un ilgtspējīgu nākotni. “Mēs ticam, ka šie piemēri ne tikai kalpos kā iedvesmas avots, bet arī iedrošinās citus uzņēmumus un veicinās izpratni par ieguvumiem un nozīmi, īstenojot inovatīvu un ilgstpējīgu komercpraksi. Aicinām Pierīgas uzņēmējus aktīvi iesaistīties šajā projektā un veidot ilgtspējīgas sadarbības mūsu reģionā. Kopīgs darbs un dalīšanās ar pieredzi ir ceļš uz izaugsmi! Kopā būs augt!”

Biedrība “Partnerība Daugavkrasts” sadarbībā ar piecām vietējās rīcības grupām - biedrībām “Pierīgas partnerība", “Jūras zeme”, “Ropažu Garkalnes partnerība”, “Stopiņu Salaspils Partnerība” un “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"” ir uzsākusi LEADER sadarbības projekta “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” realizāciju. Informācijas par ilgtspējīgiem un inovatīviem uzņēmumiem apzināšana un apkopošana ir pirmā aktivitāte vairāku pasākumu ciklā, kuru mērķis ir veicināt Pierīgas reģiona uzņēmēju labās prakses un pieredzes izcelšanu, nodošanu pārējiem uzņēmējiem, savstarpējās sadarbības veidošanu un zināšanu papildināšanu.

Aktivitāte notiek LEADER sadarbības projekta “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” (Nr. 23-00-A019.332-000003), ko īsteno biedrība “Partnerība Daugavkrasts” sadarbībā ar piecām vietējās rīcības grupām - biedrībām “Pierīgas partnerība", “Jūras zeme”, “Ropažu Garkalnes partnerība”, “Stopiņu Salaspils Partnerība” un “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Vairāk par projektu: https://ej.uz/sa_DARBIBA