Uzņēmējdarbība

Mārupes novada uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome tikusies ar pašvaldības domes jaunievēlētajiem deputātiem

09.07.2021.

Vakar, 8.jūlijā, Mārupes pamatskolas pagalmā, Tīrainē, notikusi Mārupes novada uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes pārstāvju tikšanās ar Mārupes novada pašvaldības domes jaunievēlētajiem deputātiem.

Konsultatīvās padomes sēde un deputāti foto

Konsultatīvās padomes sēde un deputāti foto

Konsultatīvās padomes sēdes pirmās daļas laikā padomes pārstāvji iepazīstināja ar uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi, tās mērķiem un paveikto. Diskusiju ietvaros jaunievēlētie Mārupes novada pašvaldības deputāti tika aicināti paust savu redzējumu un viedokli par novada uzņēmējdarbības attīstības prioritātēm, uzņēmējdarbības vidi novadā un sadarbības jautājumiem.

Sēdes otrajā daļā pašvaldības pārstāvji informēja par izstrādes procesā esošo Mārupes novada lietotni, kurā plānota sadaļa arī uzņēmēju piedāvājumiem. Pieskaroties mobilitātes jomas jautājumiem, klātesošie tika informēti par sabiedriskā transporta maršrutu aptauju un tās rezultātiem. Noslēgumā tika sniegta informācija par plānotajiem šī gada pasākumiem un aktivitātēm, kas paredzētas uzņēmējiem.