Tūrisms

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauj Švarcenieku muižu (Švarcekmuižu)

26.01.2016.

2016.gada 15.janvārī valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts papildināts ar pieciem jauniem objektiem, tajā skaitā pēc Mārupes pašvaldības lūguma iekļauta arī tāda arhitektūras vērtības kā Švarcenieku muiža - vēsturiski saukta par Švarcekmuižu.

Vecā Mazcenas muižiņa (Švarcekmuiža) ir viena no retajām senajām ēkām, kas novadā saglabājusies un joprojām ir apskatāma Jaunmārupē, Mazcenu alejā 4.  Ēka celta 1826.gadā kā muižnieka Švarca Pierīgas vasaras mītne un tikusi izmantota medību un atpūtas mērķiem. Pārdodot ēku to novēlēts izmantot izglītības mērķiem. 1910.-1971.gadam muižā atradās Mazcenas pamatskola, bet vēlāk iekārtota bibliotēka. Otrā Pasaules kara laikā muiža kalpojusi kā hospitālis. Saimniecības ēkas no muižas apbūves nav vairs saglabājušās, tikai varenas egles un dīķītis liecina par agrāko muižas dārzu. No sākotnējā interjera ir saglabājušās kāpnes uz otro stāvu. Šobrīd ēkā darbojas Mārupes pašvaldības dienas centrs bērniem un jauniešiem „Švarcenieki”.

Svarcekmuiža

Šis objekts ir vietas zīme un vērtīgs identitātes apliecinājums konkrētai kultūrvēsturiskai situācijai. Ēka ir daļēji pārveidota, taču kopumā glabā vēl pietiekošu informāciju par ēkas būvvēsturi, fasāžu arhitektonisko risinājumu, vēsturiskajiem būvgaldniecības izstrādājumiem, detaļām un tuvējo apkārtējo vidi. Tā saglabājamās vērtības ir apjoma telpiskais risinājums ainavā, vēsturiskais fasāžu arhitektoniskais risinājums, vēsturiskie būvgaldniecības izstrādājumi, vistuvākā dabas un cilvēka veidotā vide.

Svarcekumiza_23

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos minēto pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekli var iekļaut objektus ar izcilu zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi - būves, ēkas un to konstrukcijas, ieskaitot to detaļas un rotājumus, kas ir starptautiski vai nacionāli nozīmīgi stilu paraugi, ievērojamu arhitektu darbi vai reti sastopamu tipu celtnes, kas ir vecākas par 50 gadiem.