Sports

Aizvadīti pirmie šī rudens krosa skriešanas sacensību posmi Mārupē

18.09.2019.
es

Septembrī notikuši skriešanas sacensību "Rudens Kross Mārupē" 1.posmi Jaunmārupes un Skultes ciemos. Svaigs gaiss, pozitīvs noskaņojums un cītīga apņemšanās radīja lielisku gaisotni sacensību laikā.

1.posma rezultāti 11.septembrī Jaunmārupes ciemā 

1.posma rezultāti 12.septembrī Skultes ciemā

Turpinot tradīcijas, arī šajā rudenī Mārupē notiek jau tradicionālās skriešanas sacensības “Rudens kross '2019” – pie ūdenskrātuves “Pavasari”, Jaunmārupē, un Skultes stadionā, Skultē. Pasākuma mērķis ir popularizēt krosu kā daudziem pieejamu, veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanas veidu un noskaidrot labākos Mārupes novada sportistus skriešanā.

Skriešanas sacensībās ir iespēja startēt mārupiešiem un viesiem 20 dažādās vecuma grupās, no 3 līdz 80 gadu vecumam, katram vecumam atbilstošā distancē. 

Sacensību norises laiks un vieta:

2019.gada rudenī Jaunmārupē pie ūdenskrātuves “Pavasari”

2. Posms

18.09.

18:00 – 20:00

3. Posms

25.09.

18:00 – 20:00

4. Posms

02.10.

18:00 – 20:00

 

2019.gada rudenī Skultes stadionā

2. Posms

19.09.

14:00 – 16:00

3. Posms

26.09.

14:00 – 16:00

 

Sacensību nolikumu skatīt šeit.

Dalībnieku pieteikšanās un numuru izsniegšana sacensību norises vietā.

Kopvērtējuma 1. – 3. vietu ieguvējus attiecīgajās vecuma grupās apbalvos. 

Sacensībās tiek gaidīti visi Mārupes novada iedzīvotāji!

Mārupes pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda un valsts finansētu projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032). “Rudens kross 2019” tiek īstenots, pateicoties Eiropas Savienības un valsts finansējumam projekta aktivitātes “Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Jaunmārupes un Skultes ciemos” ietvaros.