Sabiedrība

Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai

08.09.2020.

Mārupes novada dome izsludina 2.kārtas pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvei mājsaimniecībās. 

Pieteikumi iesniedzami no 21. septembra līdz 23. oktobrim. Šajā kārtā atbalsts ir paplašināts, ļaujot līdzfinansējumam pieteikties fiziskām un juridiskām personām, kam zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un gar īpašumu jau iepriekš ir izbūvēti vai tiks izbūvēti centralizētie ūdenssaimniecības tīkli Kohēzijas fonda projektu ietvaros.

Pieteikumus aicinām iesniegt klātienē, Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski parakstītus (ar elektronisko parakstu) sūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv

Līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi un pieteikuma veidlapa pieejama šeit

Jautājumu gadījumā aicinām nākt klātienē uz Attīstības nodaļu, sazināties pa tālr. 67149876, 67149875 vai sūtīt jautājumus uz e-pastu inuta.saroka@marupe.lv  

 

Laika periodā no 2020. gada 29. jūnija līdz 27. jūlijam tika izsludināta 1. kārta ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai Mārupes novadā, šim mērķim pašvaldībai ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 1. kārtā tika saņemti 204 pieteikumi.