Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu “Laimes krasti” Mežārēs, Babītes pagastā

16.06.2022.

Mārupes novada pašvaldības dome 25.05.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma “Laimes krasti”, kadastra Nr. 8048 001 1184, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu ”.  Detālplānojums (turpmāk – DP) stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 03.06.2022.), oficiālās publikācijas Nr. 2022/107.14 (saite: https://www.https://www.vestnesis.lv/op/2022/107.14 )

Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi.  Lēmums un DP redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv  sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23668 ). 


Kontaktpersona:  Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas Zemes ierīcības speciāliste Daina Klauģe (tālr. nr. 67913758, e-pasta adrese: daina.klauge@marupe.lv). Lūgums sazināties speciālistu konsultāciju laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.