Sabiedrība

Vai drīkst kurināt ugunskuru Līgo vakarā?

22.06.2021.

Mārupes novada Pašvaldības policijas dežūrdaļā regulāri tiek saņemti jautājumi no iedzīvotājiem par iespējām dedzināt pērnā gada koku lapas un zarus, kā arī citas nevajadzīgas lietas, no kurām ir nepieciešamība atbrīvoties. Pēdējā laikā ir aktuāls jautājums arī par ugunskura kurināšanu Līgo vakarā.

Lai novērstu pārpratumus un nesaprašanos, kas var novest pie Administratīva pārkāpuma, informējam, ka saskaņā ar Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.9/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 68.5 punktu atkritumus dedzināt ir aizliegts.

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties, tas nozīmē, ka, veicot īpašumu sakopšanas darbus, nav pieļaujama koku lapu, sausās zāles, koku zaru vai citu atkritumu dedzināšana. Šāda rīcība ir administratīvi sodāma.

Tuvojas Līgo svētki, tādēļ lai izvairītos no pārpratumiem, informējam, ka ugunskura kurināšanai Līgo vakarā drīkst izmantot tikai malku un ir jāievēro Ugunsdrošības noteikumi, lai neapdomātas rīcības rezultātā neizceltos ugunsgrēks. Ja rodas jautājumi, varat zvanīt vai rakstīt Pašvaldības policijas dežūrdaļai: t-76933470 e-pasts marupes.pp@ inbox.lv.

Pašvaldības policija visiem iedzīvotājiem vēl priecīgus un gaišus tuvojošos Līgo svētkus!