Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

19.05.2020.

Laika posmā no 1.maija līdz 15.maijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 73 izsaukumus, tai skaitā sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli saistībā ar Covid-19 ir saņēmusi un apkalpojusi 7 izsaukumus.

Sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lūgums Mārupes novada iedzīvotājiem atbildīgi attiekties pret noteiktajiem ierobežojumiem, kuri saistīti ar pašizolēšanos un personisko piesardzību. Saudzēsim katrs sevi un neapdraudēsim līdzcilvēkus. Neizplatīsim nepatiesu un nepārbaudītu informāciju sociālajos tīklos, kura var radīt līdzcilvēkos stresu un paniku. Jauniešiem lūgums neizplatīt nepatiesu informāciju (apkārtējiem kā izjokošanu), ka esat inficēts ar Covid-19, jo par šādas nepatiesas informācijas sniegšanu klātienē apkārtējiem var iestāties administratīvā atbildība. Būsim atbildīgi un vienoti un palīdzēsim viens otram.

01.05.2020. plkst.15:23 tika saņemta informācija, ka Skultes ciematā bērnu laukumā atrodas daudz bērnu un netiek ievēroti valstī noteiktie pulcēšanās un distancēšanās ierobežojumi. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka bērnu laukumā atrodas bērni, kuri sava vecuma dēļ neizprot un neievēro noteiktos ierobežojumus. Bērniem tika izskaidrotas prasības kādas jāievēro un bērni apņēmās tās ievērot. Par notikušo tika informēti bērnu vecāki, kuriem ir pienākums rūpēties par bērnu drošību.

02.05.2020. plkst.02:54 tika saņemta informācija, ka Mārupē ir izcēlies ugunsgrēks privātmājā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka deg dzīvojamā māja.  Notikumu vietā ieradās VUGD darbinieki, kas veica pasākumus lai iekļūtu mājas iekšpusē, kur iespējams atrodas persona bezpalīdzīgā stāvoklī. Ņemot vērā, ka ugunsgrēks tika atklāts novēloti, personu izglābt neizdevās. Notikumu vietā ieradās Valsts policijas darbinieki, kuri uzsāka izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās iemeslus un apstākļu.

03.05.2020. plkst.02:53 policijas ekipāža patrulēšanas laikā Mārupē ievēroja, ka uz ielas brauktuves atrodas guļoša persona. Persona atradās tādā alkohola reibuma stāvoklī, ka policijas darbinieki nespēja personu pamodināt. Uz notikuma vietu tika izsaukti NMP darbinieki, kuri sniedza palīdzību lai persona spētu reaģēt uz notikušo. Hospitalizācija nebija nepieciešama. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība. Pēc apstākļu noskaidrošanas persona tika nogādāta dzīvesvietā.

03.05.2020. plkst.18:48 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā privātīpašumā notiek ģimenes konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka viena no iesaistītajām personām ir agresīva un vardarbīga. Ņemot vērā radušos situāciju un vardarbības riskus persona tika nošķirta un viņai nekavējoties bija jāatstāj īpašums.

07.05.2020. plkst.12:48 tika saņemta informācija, ka Mārupē, Lībiešu ielā no transportlīdzekļa uz ielas braucamās daļas ir izlijusi eļļa un ir apdraudēta satiksmes drošība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka no nezināma transportlīdzekļa uz brauktuves ir izlijis eļļai līdzīgs šķidrums vairāku kvadrātmetru platībā. Notikuma vieta tika ierobežota un tika izsaukti VUGD darbinieki, kuri veica pasākumus, lai varētu atjaunot satiksmi. Transportlīdzeklis, no kura bija izlijusi eļļa, tika noskaidrots.

12.05.2020. plkst.22:15 tika saņemta informācija, ka Mārupē pie kāda īpašuma ir nolūzis koks.  Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Ņemot vērā, ka nolūzušais koks neradīja apdraudējumu, kurš būtu jānovērš nekavējoties tika pieņemts lēmums vietu norobežot un informēt atbildīgo dienestu, lai koks tiktu aizvākts nākamajā dienā, kas arī tika izdarīts.

13.05.2020. plkst.09:30 policijas ekipāža patrulēšanas laikā Mārupē ievēroja automašīnu, kuras vadītāja braukšanas manieres radīja aizdomas, ka persona apdraud satiksmes drošību. Automašīna tika apturēta un pie pārbaudes noskaidrojās, ka vadītājs ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Uz notikuma vietu tika izsaukta VP Ceļu policija, kura pārņēma tālāko procesuālo darbību veikšanu.

15.05.2020. plkst.18:54 tika saņemts izsaukums uz ģimenes konfliktu Mārupē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka konflikts notiek starp ģimenes locekļiem bez fiziskas vardarbības. Ar iesaistītajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā tās tika brīdinātas par atbildību, kura var iestāties par vardarbību ģimenē. Konflikts atrisināts uz vietas. Policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.

Laika posmā no 1.maija līdz 15.maijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 20 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 5;

Pēc LAPK 75. panta (Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu) – 4;

Pēc LAPK 152. panta 2.daļas (Par būvniecības noteikumu pārkāpšana) – 2;

Pēc LAPK 149.10 panta (Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) – 8;

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 1.