Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

18.05.2021.

Laika posmā no 1. maija līdz 15. maijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 64 izsaukumus.

  • Laika posmā no 1. maija līdz 15. maijam pašvaldības policija ir pārbaudījusi 194 personas, kurām ir noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm.
  • Veiktas 26 pārbaudes tirdzniecības vietās. 
  • Veiktas 15 pārbaude sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Pārbaužu laikā tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi, par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai.

04.05.2021. plkst.14:34 tika saņemta informācija no Rīgas satiksmes par to, ka sabiedriskajā transportlīdzeklī atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī un traucē citiem pasažieriem. Autobuss virzās uz Jaunmārupi. Nekavējoties tika pieņemts lēmums autobusu apturēt tuvākajā pieturā. Sniegtā informācija apstiprinājās. Lai neaizkavētu autobusu, persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijas dežūrdaļā. Pēc apstākļu noskaidrošanas pret personu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

04.05.2021. plkst.21:00 tika saņemta informācija par to, ka Mārupē kādā privātā īpašumā ir konflikts starp divām personām. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka mājas īpašnieks ir aizturējis personu, kura ir prettiesiski iekļuvusi viņa privātīpašumā. Abas personas bija manāmā alkohola reibumā. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Pēc apstākļu noskaidrošanas tika iegūta informācija, ka abas personas visu dienu ir lietojušas alkoholiskos dzērienus un saimnieks pēc pamošanās neatpazina personu ar kuru bija kopā lietojis alkoholu, tādēļ to noturējis par zagli un nogāzis gar zemi. Ar abām personām tika izvestas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā tās tika brīdinātas par atbildību kura var iestāties par nepamatotu policijas izsaukumu.  

05.05.2021. plkst.13:55 tika saņemta informācija no Valsts policijas par to, ka sabiedriskajā transportlīdzeklī atrodas guļoša persona alkohola reibuma stāvoklī un traucē citiem pasažieriem. Autobuss virzās uz Jaunmārupi. Nekavējoties tika pieņemts lēmums autobusu sagaidīt galapunktā. Sniegtā informācija apstiprinājās. Persona tika pamodināta, bet tā nebija tādā reibuma stāvoklī un ar savu rīcību netraucēja citiem pasažieriem, policijas darbinieki ierobežojās ar preventīva raksturā pārrunām, nepiemērojot administratīvo sodu.  

09.05.2021. plkst.14:01 tika saņemta informācija, ka lielveikalā apsardzes darbinieki ir aizturējuši personu, kura ir veikusi preces zādzību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka aizturētā persona aiz drēbēm ir paslēpusi preci par kuru kasē nav samaksājusi. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija, kura veica procesuālās darbības. 

09.05.2021. plkst.16:26 tika saņemta informācija, ka lielveikalā apsardzes darbinieki ir aizturējuši personu, kura ir veikusi preces zādzību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka aizturētā persona ir tā pati, kura pirms vairākām stundām citā lielveikalā jau bija veikusi zādzību. Uz notikuma vietu atkārtoti tika izsaukta Valsts policija, kura veica procesuālās darbības un personu aizturēja.  

11.05.2021. plkst.14:20 tika saņemta informācija par to, ka Skultē ir ievērota kāda neadekvāta persona, kurai iespējams ir nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Pēc pārrunām ar personu tika konstatēts, ka tai ir psihiska rakstura veselības problēmas, tādēļ uz notikuma vietu tika izsaukta NMP. Medicīnas darbinieki pēc personas apskates pieņēma lēmumu personu hospitalizēt. 

12.05.2021. plkst.00:07 tika saņemta informācija, ka Mārupē notiek ģimenes konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka konflikta laikā vienai no personām ir nodarīti miesas bojājumi. Konflikts tika pārtraukts. Par notikušo no cietušās personas tika pieņemts iesniegums. Personai tika izsniegts lēmums par tiesas medicīniskās ekspertīzes noteikšanu un tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

13.05.2021. plkst.13:33 tika saņemta informācija no iedzīvotāja par to, ka Vecozolu ielā atrodas persona stiprā alkohola reibumā un neadekvāti uzvedās. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un nogādāta Pašvaldības policija dežūrdaļā. Pēc apstākļu noskaidrošanas pret personu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

15.05.2021. plkst.09:40 veicot preventīvos pasākumus, kādā garāžu kooperatīvā tika ievērota pusatvērtā garāža. Ielūkojoties tajā neviena persona uz vietas neatradās. Policijas darbinieku uzmanību piesaistīja tajā novietotā pus izjauktā automašīna bez valsts numura zīmēm un ar noplēstu apskates uzlīmi. Veicot pārbaudes pasākumus tika noskaidrots, ka minētā automašīna ir Valsts policijas meklēšanā kā zagta. Par zādzību ir uzsākts kriminālprocess. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policijas kriminālpolicija, kura pārņēma tālākās procesuālās darbības.

Laika posmā no 1. maija līdz 15. maijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 8 administratīvā pārkāpuma lietas: 

  • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību  patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību – 3;
  • Par Maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšana – 1;
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 4.