Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

04.06.2020.

Laika posmā no 16.maija līdz 31.maijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 67 izsaukumus, tai skaitā sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli saistībā ar Covid-19 ir saņēmusi un apkalpojusi 2 izsaukumus.

Sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lūgums Mārupes novada iedzīvotājiem atbildīgi attiekties pret noteiktajiem ierobežojumiem, kuri saistīti ar pašizolēšanos un personisko piesardzību. Saudzēsim katrs sevi un neapdraudēsim līdzcilvēkus. Neizplatīsim nepatiesu un nepārbaudītu informāciju sociālajos tīklos, kura var radīt līdzcilvēkos stresu un paniku. Jauniešiem lūgums neizplatīt nepatiesu informāciju (apkārtējiem kā izjokošanu), ka esat inficēts ar Covid-19, jo par šādas nepatiesas informācijas sniegšanu klātienē apkārtējiem var iestāties administratīvā atbildība. Būsim atbildīgi un vienoti un palīdzēsim viens otram.

16.05.2020. plkst .22:09 tika saņemta izsaukums uz Mārupi par to ka personai ir izteikti draudi. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona kura izteikusi draudus ir pametusi notikuma vietu. No izsaucējas tika pieņemts iesniegums un tā tika informēta, ja persona atgriežas nekavējoties informēt pašvaldības policiju. Par notikušo tika informēta Valsts policija, kura pārņems iesnieguma tālāku izskatīšanu.

17.05.2020. plkst. 20:06 tika saņemta informācija, ka Mārupē pie lielveikala atrodas kompānija, kura traucē veikala apmeklētājiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka viena no personām ir tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Pārējās personas reaģēja adekvāti un pēc policijas aizrādījuma pameta notikuma vietu. Persona kura atradās stiprā alkohola reibumā tika aizturēta un nogādāta apstākļu noskaidrošanai pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība. Persona nakšņošanai tika nogādāta “Sarkanā krusta” patversmē.

19.05.2020. plkst. 15:00  tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā privātīpašumā persona atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī, jo neatbild uz jautājumiem un neatver mājas durvis. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona ir bez dzīvības pazīmēm, iespējams ir mirusi. Uz notikuma vietu tika izsaukti NMP  darbinieki, kuri konstatēja nāves iestāšanos. Par notikušo tika informēta Valsts policija, kura pārņēma tālāko procesuālo darbību veikšanu. 

22.05.2020. plkst. 20:41 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur pie kāda privātīpašuma notiek konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka viena no iesaistītajām personām ir guvusi miesas bojājumus, tādēļ uz notikuma vietu tika izsaukti NMP darbinieki, kuri sniedza palīdzību. Abas iesaistītās personas atteicās par konfliktu iesniegt iesniegumu. Personas tika brīdinātas par atbildību, kura var iestāties par miesas bojājumu nodarīšanu citai personai.

28.05.2020. plkst. 16:30 tika saņemta informācija, ka Mārupē pie lielveikala uz soliņa guļ kāda persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts ka personai, kura gulēja uz soliņa, ir veselības problēmas. Nekavējoties uz notikuma vietu tika izsaukti NMP dienesta darbinieki, kuri sniedza medicīnisko palīdzību. Personai hospitalizācija nebija nepieciešama un tā tika nogādāta līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai.

29.05.2020. plkst. 06:31 tika saņemta informācija, ka Mārupē pie kāda īpašuma ir aizdomīga persona, kura iespējams ir veikusi zādzību. No iesniedzēja tika iegūta papildus informācija par personas izskatu un atrašanās vietu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika ievērota persona, kura atbilda norādītajām pazīmēm. Persona tika aizturēta ar iespējams nozagtajām mantām. Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma tālāko procesuālo darbību veikšanu. Par zādzību Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess. Izsakām pateicību vērīgajam iedzīvotājam!

31.05.2020. plkst. 15:53 Tika saņemts izsaukums uz konfliktu Mārupē, kur kāda persona sūdzējās, ka netiek ielaista dzīvoklī.  Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka konflikts notiek starp ģimenes locekļiem bez fiziskas vardarbības. Persona bija stipri iemigusi, tādēļ nav dzirdējusi zvanu pie durvīm. Konflikts tika atrisināts uz vietas atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

Laika posmā no 16.maija līdz 31.maijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 33 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 3;

Pēc LAPK 75. panta (Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu) – 14;

Pēc LAPK 106.panta (dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana) un Pēc LAPK 107.panta  (Par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) – 3;

Pēc LAPK 152. panta 2.daļas (Par būvniecības noteikumu pārkāpšana) – 5;

Pēc LAPK 149.10 panta (Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) – 7;

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 1.