Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

04.02.2020.

Laika posmā no 16.janvāra līdz 31.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 53 izsaukumus.

16.01.2020. plkst.20:15 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur nepieciešama palīdzība neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Medicīniskā palīdzība nav nepieciešama. Personas tika aizturētas un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība. Personai nebija noteiktas dzīvesvietas, tādēļ ņemot vērā laika apstākļus tā tika nogādāta nakts patversmē.

17.01.2020. plkst.22:34 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur divas personas iespējams vardarbīgi ir salauzušas kafijas automātu. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka kafijas automātam ir mehāniski bojājumi. Pēc saņemtajām pazīmēm tika aizturēti divi vīrieši, kuri apstākļu noskaidrošanai tika nodoti Valsts policijas darbiniekiem.

18.01.2020. plkst.08:00 tika saņemts izsaukums uz Skulti kur kādā daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā ir asiņu pēdas, iespējams kāds ir cietis un nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka asins pēdas ved uz kādu dzīvokli. Ieejot dzīvoklī tika konstatēts, ka gultā guļ persona ar redzamiem miesas bojājumiem. Uz notikumu vietu nekavējoties tika izsaukta NMP un Valsts Policija. Persona tika hospitalizēta. Darbu pārņēma Valsts policija.

18.01.2020. plkst.17:59 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi kur sabiedriskā transporta pieturvietā guļ kāda persona iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā informācija apstiprinājās. Tika konstatēts, ka persona ir tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.  Personas tika aizturētas un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

19.01.2020. plkst.17:31 tika saņemta informācija, ka Jaunmārupē sabiedriskā transporta pieturā uz zemes guļ persona iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir smagā alkohola reibumā un nav iespējams personu pamodināt. Uz notikuma vietu tika izsāukta NMP kura sniedza medicīnisko palīdzību un konstatēja, ka persona ir smagā alkohola reibumā un nav nepieciešams hospitalizēt. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

20.01.2020. plkst.07:45 tika saņemts izsaukums uz Tīraini kur degot automašīna. Uz notikuma vietu tika izsaukti glābēji. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts ka ar atklātu liesmu deg vieglā automašīna. Cietušo nav. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki aizdegšanos lokalizēja. Par notikušo informēta Valsts policija.

25.01.2020. plkst.14:27 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur izcēlies ugunsgrēks. Par notikušo nekavējoties tika informēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg saimniecības ēka un dzīvojamās mājas jumta segums. VUGD ugunsgrēku lokalizēja. Cilvēki ugunsgrēkā nav cietuši. Aizdegšanās iemeslus noskaidro Valsts policija, kura tika izsaukta uz notikuma vietu.

25.01.2020. plkst.17:50 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur konflikta laikā kādai personai nodarīti miesas bojājumi un bojāts īpašums. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka personai ir redzami miesas bojājumi. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukti NMP, kura sniedza medicīnisko palīdzību. Pēc apstākļu noskaidrošanas uz notikumu vietu tika izsaukta Valsts policija, kura pārņēma darbu.

26.01.2020. plkst.15:25 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur publiskā vietā atrodas persona iespējams smagā alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā informācija apstiprinājās. Tika konstatēts, ka persona ir tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

28.01.2020. plkst.21:12 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur NMP darbiniekiem nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir alkohola reibumā un agresīva. Pašvaldības policijas darbinieki sniedza atbalstu personas nogādāšanai ārstniecības iestādē.

28.01.2020. plkst.22:10 tika saņemta informācija, ka Skultē nepieciešama palīdzība sabiedriskā transporta vadītājam, jo autobusa salonā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir smagā alkohola reibumā un nav iespējams personu pamodināt. Uz notikuma vietu tika izsaukta NMP, kura sniedza medicīnisko palīdzību un konstatēja, ka persona ir smagā alkohola reibumā un nav nepieciešams hospitalizēt. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

30.01.2020. plkst.10:50 tika saņemta informācija, ka Mārupē sabiedriskā transporta pieturā atrodas persona stiprā alkohola reibumā un neadekvāti uzvedas, traucējot citām personām. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā  tika konstatēts, ka persona ir smagā alkohola reibumā. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

Laika posmā no 16.janvāra līdz 31.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 54 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 6;

Pēc LAPK 149.23 panta 2.daļa (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) – 9;

Pēc LAPK 106. panta 1.daļas (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana) – 2;

Pēc LAPK 107. panta 1.daļas (Dzīvnieku slēpšana, nereģistrēšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites) – 1;

Pēc LAPK 167.panta (Par sīko huligānismu) – 1;

Pēc LAPK 186. panta 2.daļas (Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas) – 2;

Pēc LAPK 149.10 panta (Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) – 36.