Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

16.01.2020.

Laika posmā no 1.janvāra līdz 15.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 87 izsaukumus.

04.01.2020. plkst.01:28 tika saņemts izsaukums uz Tīraini,kur notiek ģimenes konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā  informācija apstiprinājās. Iesaistītās personas atradās alkohola reibumā. Ar personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā tās tika brīdinātas par administratīvo atbildību kura var iestāties par naktsmiera traucēšanu. Personas savu vainu atzina un nožēloja. Pašvaldības policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.

04.01.2020. plkst.17:50 tika saņemts izsaukums uz Tīraini, kur noticis konflikts starp diviem pusaudžiem. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka konflikta laikā vienam pusaudzim ir nodarīti miesas bojājumi. Uz notikuma vietu tika izsaukta ĀNMP, kura pusaudzi hospitalizēja. Par notikušo no pusaudža mātes pieņemts iesniegums un izsniegts nosūtījums uz Tiesu medicīnisko ekspertīzi. Uzsākta administratīvā lietvedība.

05.01.2020. plkst.16:46 tika saņemts izsaukums uz Mārupi kur transportlīdzekļa vadītājs uzbraucis meža zvēram. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka sadursmes rezultātā meža zvērs ir gājis bojā. Par notikušo informēta Ceļu policija un Meža dienests. Meža zvērs nodots utilizācijai.

05.01.2020. plkst.21:40 tika saņemts izsaukums uz Mārupi kur pie lielveikala telpās atrodas persona stiprā alkohola reibumā.

Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā informācija apstiprinājās. Tika konstatēts, ka persona  ir tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.  Personas tika aizturētas un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

08.01.2020. plkst.23:15 tika saņemta informācija, ka Mārupē sabiedriskā transporta pieturā uz zemes guļ persona iespējams alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā  tika konstatēts, ka persona ir iespējams narkotisko vielu reibumā un nav iespējams personu pamodināt. Uz notikuma vietu tika izsaukta ĀNMP kura personu hospitalizēja. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

11.01.2020. plkst.16:19 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur nepieciešama palīdzība neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Medicīniskā palīdzība nav nepieciešama. Personas tika aizturētas un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība. Ņemot vērā, ka personai nebija kur nakšņot tā tika nogādāta Sarkanā krusta patversmi.

12.01.2020. tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur notiek ģimenes konflikts. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka konflikta laikā vienai personai ir nodarīti miesas bojājumi. No cietušās personas pieņemts iesniegums un izsniegts nosūtījums uz Tiesu medicīnisko ekspertīzi. Par notikušo uzsākta administratīvā lietvedība.

15.01.2020. plkst.19:05 tika saņemts izsaukums uz Skulti , kur konflikta laikā kādai personai nodarīti miesas bojājumi. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona atrodas alkohola reibumā un ir redzami miesas bojājumi. Nekavējoties tika izsaukta neatliekamā palīdzība, kura sniedza medicīnisko palīdzību. Persona nevēlējās sniegt paskaidrojumus par miesas bojājumu iegūšanas apstākļiem, kā arī iesniegumu atteicās iesniegt. Persona tika nogādāta dzīvesvietā.

Laika posmā no 1.janvāra līdz 15.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 12 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 2;

Pēc LAPK 149.23panta 2.daļa (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) – 3;

Pēc LAPK 106. panta 1.da;las un 2.daļas (Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana) – 3;

Pēc LAPK 107. panta 1.daļas (Dzīvnieku slēpšana, nereģistrēšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites) – 1;

Pēc LAPK 152. panta 2.daļas (Par būvniecības noteikumu pārkāpšana) – 2;

Pēc LAPK 186. panta 2.daļas (Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas) – 1;

Pēc LAPK 149.10 panta (Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) –7;