Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

20.11.2019.

Laika posmā no 1.novembra līdz 15.novembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 50 izsaukumus.

03.11.2019. plkst.17:21 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka lifta telpā guļ persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Persona tika pamodināta un nogādāta pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība.

03.11.2019. plkst.22:10 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur nepieciešama palīdzība taksometra vadītājam. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka persona ir alkohola reibuma stāvoklī, un atsakās apmaksāt taksometra pakalpojumu. Pēc apstākļu noskaidrošanas un veiktajām pārrunām persona apmaksāja rēķinu un atvainojās par sagādātajām neērtībām. Administratīvā lietvedība netika uzsākta.

04.11.2019. plkst.16:36 tika saņemta informācija, ka  Mārupē pašvaldības iestādē atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī un nereaģē uz darbinieku aizrādījumiem. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība.

05.11.2019. plkst.09:44  tika saņemta informācija, ka Mārupē lietus laikā ielas malā sēž kāda persona, kurai iespējams nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka persona ir gados un ir stipri izmirkusi, alkoholu nav lietojusi. Policijas darbinieki pieņēma lēmumu personu nogādāt dzīvesvietā.   

05.11.2019. plkst.14:32 Patrulēšanas laikā tika ievērots, ka Upesgrīvas ielas malā sēž sieviete. Pēc sarunas tika konstatēts, ka sieviete ir kritusi un savainojusi kāju. Uz notikuma vietu tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kura personu hospitalizēja. Policijas palīdzība vairāk nebija nepieciešama.

06.11.2019.  plkst.12:09 tika saņemts izsaukums no sabiedriskā maršruta autobusa vadītāja, par to, ka autobusa salonā atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī un galapunktā nevēlas atstāt autobusa salonu. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Par notikušo uzsākta aministratīvā lietvedība.

09.11.2019. plkst.02:25 Policijas darbinieki patrulēšanas laikā Skultē ievēroja, ka sabiedriskā transporta pieturvietā uz soliņa guļ persona. Pēc pamodināšanas noskaidrojās, ka persona ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī un neorintējas apkārtējā vidē. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākta aministratīvā lietvedība.

12.11.2019. plkst.21:37 tika saņemts izsaukums uz ģimenes konfliktu Jaunmārupē. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka konflikts notiek starp ģimenes locekļiem. Pēc apstākļu noskaidrošanas un pārrunu veikšanas konflikts tika pārtraukts. Personas tika brīdinātas par atbildību kura var iestāties, ja konfliktus risina vardarbīgā veidā.  

13.11.2019. plkst.13:53  Pašvaldības  policijas darbinieki ievēroja, ka Jaunmārupē vieglās automašīnas vadītājs ir uzbraucis kanalizācijas komunikācijai un no notikumu vietas iespējams aizgājis. Uz notikumu vietu tika izsaukta VP Ceļu policijas ekipāža, kura pārņēma tālāko apstākļu noskaidrošanu.

Laika posmā no 16.10.2019. līdz 31.10.2019. Pašvaldības policijā saņemti 9 izsaukumi saistībā ar  atkritumu dedzināšanu. Ierodoties notikumu vietās tika konstatēts, ka tiek dedzinātas koku lapas un zari. Personām tika izskaidrots, ka arī bioloģiskos atkritumus dedzināt ir aizliegts. Ugunskuri tika nodzēsti. Policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārdu aizrādijumiem.

Laika posmā no 1.novembra līdz 15.novembrim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 32 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 5;

Pēc LAPK 186. panta 2.daļas (Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas) – 1;

Pēc LAPK 106.panta (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana) un Pēc LAPK 107.panta  (Par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) – 4;

Pēc LAPK 58. panta (Par Vides piesārņošanu un piegružošanu) – 1;

Pēc LAPK 149.10 panta (Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) – 21;