Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

17.10.2019.

Laika posmā no 1.oktobra līdz 15.oktobrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 50 izsaukumus.

02.10.2019. plkst. 15:52 tika saņemta informācija, ka Mārupē, Gaujas ielā ir radies piedūmojums, iespējams dedzina atkritumus. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka persona veic īpašuma sakopšanas darbus un dedzina sausās lapas un zarus. Personai tika izskaidrots, ka atkritumus dedzināt nedrīkst un par to ir paredzēta administratīvā atbildība. Persona savu vainu atzina un ugunskuru nodzēsa. Policijas darbinieki ierobežojās ar mutisku aizrādījumu.

02.10.2019. plkst. 16:26 tika saņemta informācija, ka Skultē nepieciešama palīdzība glābšanas dienestam.  Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka persona uztraucas kā dzīvoklī var atrasties persona bezpalīdzīgā stāvoklī. VUGD darbinieki durvis atvēra, informācija neapstiprinājās.

02.10.2019. plkst. 21:44  tika saņemta informācija par aizdomīgu personu Mārupē, kura iespējams grib apzagt automašīnas. Nekavējoties ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka pie automašīnām atrodas persona tādā alkohola reibuma stāvoklī, ka tai ir nepieciešams turēties pie automašīnas, lai nenokristu. Persona tika aizturēta un par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība. Zādzības mēģinājums neapstiprinājās.

03.10.2019. plkst. 13:30 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, par to ka daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas persona stiprā alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā, informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība.

04.10.2019. plkst. 15:10 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, par to ka uz ielas guļ kāda persona, kurai iespējams nepieciešama palīdzība.  Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka persona ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo tika  uzsākta administratīvā lietvedība.

05.10.2019. plkst. 00:41 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur uz ceļa P132 ir noticis ceļa satiksmes negadījums. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika sniegts atbalsts Valsts policijai. Negadījumā bija cietusi viena persona, kura tika hospitalizēta.

05.10.2019. plkst. 20:43 Policijas ekipāža ievēroja, ka pa Daugavas ielu pārvietojas automašīna, kuras vadītāja braukšanas manieres liecināja, ka persona apdraud satiksmes drošību. Automašīna tika aizturēta. Pie pārbaudes noskaidrojās, ka tās vadītājam nav vadītāja apliecības. Uz notikumu vietu tika izsaukta Valsts policijas Ceļu policija, kuras darbinieki pārņēma tālākās darbības.

06.10.2019. plkst. 00:33 tika saņemts izsaukums uz Skulti, kur kādā dzīvoklī notiek trokšņošana, kas traucē naktsmieru.  Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika noskaidrota trokšņošanas vieta. Persona, kura atradās dzīvoklī uzvedās neadekvāti un bija stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Atteicās pārtraukt naktsmiera traucēšanu nepakļaujoties policijas darbinieku likumīgām prasībām. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība.

08.10.2019. plkst. 13:44 tika saņemts izsaukums uz Mazcenu aleju, kur kādai daudzdzīvokļu mājai no sienas krīt apmetums, apdraudot cilvēku drošību. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā informācija apstiprinājās. Bīstamo vietu policijas darbinieki norobežoja un informēja mājas apsaimniekotāju par nepieciešamību veikt nekavējošus pasākumus apdraudējuma novēršanai.

12.10.2019. plkst. 22:30. tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur uz zemes atrodas guļoša persona alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka personai ir redzami miesas bojājumi, kuri iegūti krītot. Uz notikumu vietu tika izsaukti NMPD darbinieki, kuri sniedza palīdzību. Persona tika nogādāta dzīvesvietā. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Laika posmā no 1.oktobra līdz 15.oktobrim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 47 administratīvā pārkāpuma protokolus:

Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 2;

Pēc LAPK 42.1 panta 4.daļas (Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais) – 1;

Pēc LAPK 186. panta 2.daļas (Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas) – 1;

Pēc LAPK 106.panta (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana) un Pēc LAPK 107.panta  (Par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) – 3;

Pēc LAPK 149. 23 panta 2. daļas (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) – 2;

Pēc LAPK 149.10 panta (Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) – 34;

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 4.