Publiskās apspriešanas sanāksme detālplānojuma projektam Rožu iela 33A Mārupē

Mārupes novada pašvaldības dome 26.04.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 38 (prot. Nr. 8) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 33A (kadastra Nr. 8076 012 1009) Mārupē Mārupes novadā detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš: 22.05.2023. – 21.06.2023. 

Publiskās apspriešanas sanāksme: 29.05.2023. plkst. 17.00 MS Teams platformā.

Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/Rozu33/apspriesana.

 

Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams iepazīties ŠEIT