PĀRCELTS! Rīta kafija uzņēmējiem

Biznesa Vēstniecība, Jelgavas ceļš 3, Tīraine, Mārupē

Ņemot vērā vīrusa COVID-19 straujo izplatību, drošības apsvērumu dēļ viestas izmaiņas Mārupes novada uzņēmēju dienu pasākumu norisē. Šobrīd uz nenoteiktu laiku pārcelta 20.oktobrī plānotā Rīta kafija uzņēmējiem!

20.oktobrī no 11:00 līdz 14:00 Biznesa Vēstniecībā notiks pasākums "Rīta kafija uzņēmējiem".

Dalībnieki - Mārupes novada uzņēmēji, pašvaldības un biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvji

Sarunas ar uzņēmējiem par iespējām un aktuālajiem jautājumiem Mārupes novada uzņēmējdarbības vides attīstībai un izaugsmei.

Tikšanās laikā, kopā ar vēl citiem uzņēmējiem un attīstītājiem, ir paredzēts pārrunāt iespējamos un aktuālos jautājumus par uzņēmējdarbības vides attīstību un izaugsmi Mārupes novadā.

kafija vizuālis

Uzzināt uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības attīstību un izvēli veicināt to Mārupes novadā. Saprast uzņēmēja vajadzības, lai iespēju robežās rast risinājumus / palīdzēt aktuālajās problēmās, kas ir risināmas no pašvaldības puses. Informēt uzņēmējus par iespējamiem atbalstiem. Mainīties viedokļiem par iespējamo turpmāko sadarbību veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībai Mārupes novadā.

Ar ielūgumiem