Mārupes novads

Apbalvojumi

Lai izteiktu atzinību iedzīvotājiem par nozīmīgu darbu tautsaimniecības, zinātnes, veselības aizsardzības, sociālās aprūpes, kultūras, izglītības, sporta jomā un citiem ieguldījumiem Mārupes novada attīstībā, līdz 2016.gada 21.decembrim tika pasniegts Mārupes novada Domes Atzinības raksts.

No 2017.gada 21.decembra spēkā stājies Mārupes novada domes lēmums, kas nosaka jaunu kārtību, kādā pašvaldība apbalvo privātpersonas par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Mārupes novada labā.

Ar Mārupes novada Domes lēmumu nodibināti šādi apbalvojumi:

1. Goda raksts
2. Atzinības raksts, I, II un III pakāpe
3. Pateicības raksts

Nolikums “Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem”

Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikums

Atzinības rakstus līdz 2010. gadam saņēmuši

Nr.1: Maija Laiviņa par ilggadīgu radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un 30 gadu darba pieredzi PII “Lienīte”.

Nr.2: Zigna Staņko par ilggadīgu radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un 30 gadu darba pieredzi PII “Lienīte”.

Nr.3: Ilga Bērziņa par ilggadīgu radošu māksliniecisko ieguldījumu Mārupes pagasta kultūras attīstībā, 30 gadus vadot senioru kori “Mārupes Vecmāmiņas” un sieviešu vokālo ansambli “Dzelde”.

Nr.4: Gaida Lapiņa par ilggadīgu ieguldījumu Mārupes pagasta iedzīvotāju ārstēšanā.

Nr.5: Lilita Cīrule par ilggadīgu ieguldījumu Mārupes pagasta iedzīvotāju ārstēšanā.

Nr.6: Alma Liepa par ieguldījumu Mārupes pagasta izglītības un sabiedriskās dzīves pilnveidošanā un attīstībā.

Nr.7: Viktorija Tabūna par ieguldījumu Mārupes pagasta izglītības attīstībā.

Nr.8: Jānis Bērziņš par ilggadīgu un augsti profesionālu darbību Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā, lielu ieguldījumu iedzīvotāju nodarbinātībā un atbalstu pašvaldības sabiedriskajām un kultūras norisēm.

Nr.9: Māra Ķelpe par ilggadīgu un augstu profesionālu ieguldījumu Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā.

Nr.10: Sandra Ruska par ilggadīgu un augstu profesionālu ieguldījumu Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā.

Nr.11: Anna Paja par ilggadīgu un augstu profesionālu ieguldījumu Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā.

Nr.12: Mārtiņš Bojārs par augsti profesionālu ieguldījumu Mārupes pašvaldības attīstībā.

Nr.13: Henriks Bindars par ilggadīgu radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Mārupes pagasta izglītības attīstībā.

Nr.14: Ērika Paegle par ilggadīgu radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta jaunatnes izglītošanā un audzināšanā.

Nr.15: Marta Līcīte par ilggadīgu radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta jaunatnes izglītošanā un audzināšanā.

Nr.16: Veronika Grāvere par  ilggadīgu radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta jaunatnes izglītošanā un audzināšanā.

Nr.17: Ilga Baiba Ivbule par ilggadīgu ieguldījumu Mārupes pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē un sociālās palīdzības sfērā.

Nr.18: Marija Ivdre par ilggadīgu augsti profesionālu darbību Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā.

Nr.19: Laima Zandreitere par augsti profesionālu darbību Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā.

Nr.20: Laimdota Gludmane par par augsti profesionālu darbību Mārupes pagasta izglītības un kultūras attīstībā kā ilggadējai Mārupes bērnudārza un vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārupe” vadītājai.

Nr.21: Janīna Beiziķe par augsti profesionālu, ilggadīgu un teicamu izglītības darbu jaunatnes audzinšānā Mārupes pagastā (Mārupes vidusskolā).

Nr.22: Gunārs Beiziķis par augsti profesionālu, ilggadīgu un teicamu izglītības darbu jaunatnes audzināšanā Mārupes pagastā (Mārupes vidusskolā).

Nr.23: Skaidrīte Katiša par augsti profesionālu, ilggadīgu un teicamu izglītības darbu jaunatnes audzināšanā Mārupes pagastā (Mārupes vidusskolā).

Nr.24: Aija Savicka par augsti profesionālu, ilggadīgu un teicamu izglītības darbu jaunatnes audzināšanā Mārupes pagastā (Mārupes vidusskolā).

Nr.25: Mirdza Reņģīte par teicamu darbu un ilggadīgu ieguldījumu izglītības jomā Mārupes pagastā.

Nr.26: Jānis Ozols par ilggadīgu ieguldījumu un aktīvu piedalīšanos Mārupes pagasta sabiedriskajā darbā.

Nr.27: Rita Gazina par radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā PII “Lienīte”.

Nr.28: Sandra Liepiņa par radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā PII “Lienīte”.

Nr.29: Emīlija Vovere par ilggadīgu atbildīgu ieguldījumu Mārupes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā PII “Lienīte”.

Nr.30: Olga Utkina par aktīvu pilsonisko nostāju un ilggadīgu ieguldījumu pašvaldības sabiedriskās dzīves attīstībā un Mārupes pagasta vārda popularizēšanā.

Nr.31: Janīna Vanaga par augsti profesionālu, ilggadēju un teicamu ieguldījumu jaunatnes audzināšanā Mārupes pagastā.

Nr.32: Gunta Skuja par ilggadīgu radošu un augsti profesionālu ieguldījumu Mārupes pagasta kultūras attīstībā, vadot vidējās paaudzes deju kolektīvu „Mārupieši”.

2010.gads

Nr.33: Anita Līdaka par ilggadīgu un augsti profesionālu ieguldījumu Mārupes novada izglītības jomā.

Nr.34: Jānis Zvaigzne par ieguldījumiem Mārupes novada izaugsmē un attīstībā.

2011.gads

Nr.35: Viesturs Ķipurs par ieguldījumiem Mārupes novada izaugsmē un attīstībā.

Nr.36: Aija Munkevica par ieguldījumiem Mārupes novada izaugsmē un attīstībā.

Nr.37: Rita Kausiniece par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

Nr.38: Ināra Tensone par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

Nr.39: Līga Laupere par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

Nr.40: Dzidra Reiziņa par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

2012.gads

Nr.41: Ruta Straume par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada un Mārupes vidusskolas attīstībā.

Nr.42: Līga Lagzdkalne par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada un Mārupes vidusskolas attīstībā.

Nr.43: Vineta Ūdre par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada un Mārupes vidusskolas attīstībā.

Nr.44: Marta Bērziņa par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

Nr.45: Biruta Antoneviča par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

2013.gads

Nr.46: Anita Grope par aktīvu pilsonisko nostāju un ilggadīgu ieguldījumu sociālā dienesta izveidošanā un vadīšanā.

Nr.47: Modris Spuģis par aktīvu pilsonisko nostāju un ilggadīgu ieguldījumu novada attīstībā.

2015.gads

Nr. 48: Sanita Šuriņa, par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstībā.

Nr. 49: Inese Bušmane, par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstībā.

Nr. 50: Zigismunds Grigoļunovičs, par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu darbu Mārupes novada volejbola izaugsmē un attīstībā

Nr. 51: Iveta Timule, par augsti profesionālu darbību Jaunmārupes sākumskolas attīstībā.

2016.gads

Nr. 52: Ruta Straume, par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes vidusskolas attīstībā.

Nr. 53: Indra Puķe, par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes vidusskolas attīstībā

 

2018.gads

Nr. 1/2018 Jānis Lagzdkalns, par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Mārupes izglītības konkurētspējas veicināšanā

Nr. 2/2018 Agita Pāvule, par neatsveramu ieguldījumu saimnieciskajā jomā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Nr. 3/2018 Ilze Būmane, par ieguldījumu Mārupes novada vēsturiskā mantojuma pētniecībā un saglabāšanā

Nr. 4/2018 Ivars Punculis, par ieguldījumu Mārupes novada izaugsmē un attīstībā

 

2019.gads

Nr. 1/2019 Alīna Lukjanceva, par ieguldījumu Mārupes novada sabiedrisko aktivitāšu veicināšanā

Nr. 2/2019 Zinaīda Spāde, par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Mārupes izglītības jomas attīstībā

Nr. 3/2019 Ņina Zotova, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpes jomā

Nr.4/2019 Aida Skalberga, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Mārupes novada teritorijas attīstībā

Informācija sadaļā atjaunota 29.07.2021.