Vēl līdz 30. septembrim notiek projektu pieņemšana Grantu programmā “(ie)dvesma”

13.09.2019.

2.septembrī sākusies projektu pieņemšana Grantu programmā “(ie)dvesma”. Šogad jaunajiem uzņēmējiem būs pieejami 80 000 eiro, savukārt maksimālā naudas summa vienam grantam būs 10 000 eiro.

Grantu programmas aizsācējiem un iepriekšējā gada sadarbības partneriem - SEB bankai, Jūrmalas pilsētai, Mārupes, Olaines, Ķekavas un Siguldas novadiem, šogad pievienojušies arī Ropažu un Stopiņu novadi, paplašinot grantu programmas darbības teritoriju un finansējuma apjomu. Katrs no partneriem piešķirs 10 000 eiro finansējumu, uz kuru varēs pretendēt uzņēmumi, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību kādā no septiņām grantu programmā iesaistītajām pašvaldībām un uzņēmumi, kuri ir dibināti pirms ne vairāk kā trim gadiem.

Maksimālā naudas summa vienam grantam ir 10 000 eiro, un šogad plānots izsniegt vismaz astoņus grantus. Granta līdzekļus varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei, lai uzsāktu savu biznesu.

“Pēc granta saņemšanas mēs kā uzņēmums ieguvām ne tikai iespēju attīstīt savu ideju tālāk, bet arī diezgan lielu mediju uzmanību, kas palīdzēja tālāko investīciju piesaistē. “(Ie)dvesmas” granta līdzekļus izmantojām, lai veidotu video par mūsu produktu, kā arī lai izstrādātu paša produkta dizainus, kas būs vēlāk pieejami. Pieteikšanās process SEB “(ie)dvesmai” bija pietiekami vienkāršs, atgriezeniskā saite no žūrijas bija vērtīga, un kontakti, kurus mēs ieguvām no SEB bankas un Mārupes domes, bija ļoti nozīmīgi. Es ieteiktu biznesa ideju autoriem pieteikties šai programmai, tāpēc, ka šis ir viens no retajiem konkursiem, kurā var piedalīties ar ideju, bez jau izstrādāta gala produkta. Tāpat šis ir viens no retajiem konkursiem, kur var iegūt finansējumu, neatdodot uzņēmuma daļas,” norāda uzņēmuma “ASYA” dibinātājs Ēvalds Urtāns.

Projektu pieņemšana noslēgsies 30. septembrī, plkst. 14:00. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks 14. novembrī.

Saņemto pieteikumu atlase notiks četrās kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem.

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa;
  • uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai;
  • granta pretendenta (vienas personas vai iesaistīto darbinieku) CV;
  • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu iesniegt (fotogrāfijas, shēmas, rasējumi, u.c.).

Pieteikuma veidlapas/iesniedzamie dokumenti pieejami šeit: www.seb.lv/iedvesma.

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumu var iesniegt personīgi, elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu. Pieteikumu personīgi iesniegt iespējams Mārupes novada domē, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā.  Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167. Pieteikumu elektroniski iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar Mārupes novada domes uzņēmējdarbības attīstības konsultanti Jolantu Kursišu, tālr. 67149856, 29330721.

Grantu programma “(ie)dvesma” tika uzsākta 2017. gadā. No saņemtajiem vairāk nekā 30 projektiem žūrija atlasīja sešus grantu ieguvējus, kopumā tiem piešķirot 40 000 eiro. Savukārt 2018. gadā no saņemtajiem vairāk nekā 50 projektiem žūrija atlasīja septiņus grantu ieguvējus, kopumā piešķirot 60 000 eiro. Plašāka informācija par grantu programmu un tajā atbalstītajiem projektiem pieejama www.seb.lv/iedvesma.