Spēcīgais vējš radījis bojājumus vairākās novada teritorijās

12.04.2024.

Vakardienas brāzmainais vējš radījis postījumus vairākās Mārupes novada teritorijās - nolūzuši vai izgāzušies koki, krituši liela izmēra zari, izlūzušas galotnes, tāpat arī bojāta laterna. Pašvaldības īpašumu sakārtošanai šodien tika organizēti darbi, kā arī veikta pilsētas, ciemu un novada teritoriju papildus apsekošana. 

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 5.5. punktu - ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība, koki var tikt likvidēti bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža.

Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem – apsekot savā īpašumā augošos kokus un apstādījumus. Konstatējot bīstamības pazīmes:

  1. sazināties ar atbildīgajiem dienestiem (apdrošinātāji, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, AS “Sadales tīkli”, Dabas aizsardzības pārvalde, u.c.);
  2. rakstiski informēt pašvaldību, lai saņemtu saskaņojumu par koka likvidēšanu bez ciršanas atļaujas;
  3. nozāģēt koku un novērst bojājumus saviem spēkiem vai darbu veikšanai pieaicināt sertificētu kokkopi/arboristu (informācija saziņai ar speciālistiem un kontakti pieejami Latvijas Kokkopju Arboristu biedrības tīmekļvietnes www.kokiem.lv sadaļā "Biedri".

Iedzīvotāji var informēt pašvaldību par bojājumiem šādos veidos:

  1. Ja bojājumu dēļ ir apdraudēta drošība, nekavējoties zvanīt Pašvaldības policijas dežūrdaļai (tālruņa numurs 67933470), kura izbrauks uz notikuma vietu un koordinēs tālākās darbības;
  2. Informēt Pašvaldības policiju (e-pasta adrese policija@marupe.lv) vai Pašvaldības īpašumu pārvaldi (e-pasta adrese ipasumu.parvalde@marupe.lv), nosūtot informāciju par notikušo - fotoattēlus* un norādot nekustamā īpašuma adresi;
  3. Ja sakarā ar bojājumiem iestājas apdrošināšanas gadījums, informēt Pašvaldības policiju (e-pasta adrese: policija@marupe.lv), nosūtot informāciju par notikušo - fotoattēlus* un norādot nekustamā īpašuma adresi. Pašvaldības policija informāciju reģistrēs un pēc pieprasījuma sniegs izziņu apdrošināšanas kompānijai.

*Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 309. "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 6. punktu, nocērtamo koku fotografē vismaz no trijiem skatu punktiem tā, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas (paceltas saknes, sašķelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs). Vismaz piecas darbdienas pēc koka nociršanas nav pieļaujama koka celma un, vēlams, arī stumbra daļu aizvākšana, lai pašvaldība varētu pārbaudīt koka bīstamības pamatotību.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā darba dienās sazināties ar Pašvaldības īpašumu pārvaldes ainavu arhitekti Žaneti Salzirni  (e-pasta adrese zanete.salzirne@marupe.lv, tālruņa numurs 67687151), un nedēļas nogalē informāciju par bojājumiem un fotoattēlus var sūtīt uz tālruņa numuru +371 25663647.