Realizē savu ideju

18.06.2020.

10.kārta uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem: 2020. gada 27.jūlijs - 27.augusts 

1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” - 60 631, 53 EUR

1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 60 631, 53 EUR

1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 60 631, 52 EUR

Nav atbalstāma mobilās tehnikas iegāde un jaunas tūrisma mītnes būvniecība ir atbalstāma, ja tā papildina esošo tūrisma darbību.

2.1.rīcība „Uzlabotas sociālas un sabiedriskas aktivitātes” - 27 000, 18 EUR 

3.2.rīcība „Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 

26 999, 90 EUR

Pašvaldības projektus var iesniegt, ja projektā ir plānota sadarbība. Sadarbības partneris ir neatkarīgs no publiskās pārvaldes. 

Pilnu 10. kārtas sludinājumu var lejupielādēt ŠEIT

infografika