Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtie līgumi 

15.04.2024.

Informējam par aktuālajiem Publisko iepirkumu likuma kārtībā noslēgtajiem līgumiem.  

  • Volejbola laukuma izbūve Babītes pagasta Piņķos. Līgums noslēgts ar SIA “ORG”. Līguma summa: 59 925,02 eiro bez PVN.  

  • Gaisa apstrādes iekārtu uzturēšana, apkopes un remonta darbi. Līgums noslēgts ar SIA “SKALVIS”. Līguma summa: 41 999,99 eiro bez PVN.  

  • Dārza atkritumu kompostēšanas vietas izveidošana Jaunmārupē. Līgums noslēgts ar SIA “Pamatceļš”. Līguma summa: 102 999,25 eiro bez PVN.  

  • Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Zeltiņu ielas pārbūvei no Lielās ielas līdz valsts vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas). Līgums noslēgts ar SIA “Ceļu inženieri”. Būvprojekta izstrāde: 61 520 eiro bez PVN. Autoruzraudzība: 6165 eiro bez PVN.  

  • Dažādi elektromontāžas darbi Mārupes novada teritorijā un pašvaldības iestādēs. Līgums noslēgts ar SIA “EDS”. Līguma summa: 169 999,99 eiro bez PVN.  

  • Jauna riteņtraktora ar aprīkojumu piegāde Babītes Sporta kompleksam. Līgums noslēgts ar AS “FERRUS”. Līguma summa: 34 980 eiro bez PVN.  

Agnese Jankuna,  

Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore