Noslēdzies 13.kārtas projektu konkurss

01.04.2022.

Noslēgusies  13. projektu  kārta Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines un  Mārupes novadā.  Biedrībā “Pierīgas partnerība” atbalstīti 29 no 36 iesniegtajiem projektiem. Par   SVVA stratēģijai atbilstošiem atzīti 29 projekti un tie tiek virzīti izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Apstiprinātie projekti:

1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” – 7 projekti ( 3 - Mārupes novads, 4 - Olaines novads), kopējā publiskā finansējuma summa - EUR 127002,8;

1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” – 3 projekti ( 3 - Mārupes novads), kopējā publiskā finansējuma summa - EUR 14554,7;

1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” – 10 projekti (8 - Mārupes novads, 2 - Olaines novads), kopējā publiskā finansējuma summa - EUR 209207,51.

2.1. rīcībā  “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”- 6 projekti ( 4 - Mārupes novads, 2 - Olaines novads) kopējā publiskā finansējuma summa - EUR 102735,93.

3.2. rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” – 3 projekti ( 3 - Mārupes novads ) kopējā publiskā finansējuma summa -  EUR  101497,61.

13. projektu kārtas rezultātus var aplūkot ŠEIT.

Projekti ir  nodoti Lauku atbalsta dienestam vērtēšanā un  aptuveni 3 mēnešu laikā tiks veikta projektu atbilstības pārbaude publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem.

Uzzini par iespējām īstenot idejasnāc uz konsultācijām un iesniedz savu ideju arī Tu!