Mazcenu kapsētā uzsākti labiekārtošanas darbi, ierīkojot celiņus un jaunu sektoru

07.04.2020.

Pašvaldības īpašumu pārvalde informē, ka šodien tiks uzsākti labiekārtošanas darbi Mazcenu kapsētā, Jaunmārupē, ierīkojot iekšējos celiņus un  jaunu sektoru. Pieaugot iedzīvotāju skaitam novadā, līdzšinējie kapsētas resursi ir izsmelti, tāpēc pašvaldība uzsākusi labiekārtot papildus teritoriju kapsētā. Lai varētu izveidot celiņus, labiekārtošanas projekta ietvaros šodien tiks uzsākta koku izzāģēšana.