Mārupes valsts ģimnāzijā turpinās projekta īstenošana

06.07.2020.
ERAF

 

Mārupes valsts ģimnāzijā turpinās projekta “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006) īstenošana.

Ir iegādātas 11 interaktīvas tāfeles. Tuvākajā laikā tiks iepirkts aprīkojums, kas nepieciešams dabaszinību mācību priekšmetu apguvei.

tafele