Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

15.04.2021.

Laika posmā no 16.marta līdz 15.aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 149 izsaukumus.

  • Laika posmā no 16.marta līdz 15.aprīlim pašvaldības policija ir pārbaudījusi 521 personas, kurām ir noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm.
  • Veiktas 60 pārbaudes tirdzniecības vietās. 
  • Veiktas 66 pārbaude sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Pārbaužu laikā tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai.

04.03.2021.gadā pašvaldības policija, reaģējot uz saņemto sūdzību par aizliegtu pulcēšanos kādā dzīvoklī, veica operatīvus pasākumus un aizturēja vairākas personas par aizliegtu personu pulcēšanos, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Pret trijām personām tika uzsākti administratīvo pārkāpuma procesi.  

19.03.2021. plkst.15:35 tika saņemta informācija par to, ka Jaunmārupē NMP darbiniekiem ir nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka nepieciešams sniegt atbalstu neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem agresīvas personas, kurai ir psihiska rakstura slimība nogādāšanai ārstniecības iestādē. Policijas darbinieki sniedza nepieciešamo palīdzību.  

27.03.2021. plkst.08:49 tika saņemta informācija, ka Mārupītes gatvei pieguļošajā novadgrāvī ir avarējusi vieglā automašīna. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona nebija cietusi. Uz notikuma vietu tālāko procesuālo darbību veikšanai tika izsaukta Valsts policijas ceļu policija. 

28.03.2021. plkst.14:16 tika saņemta informācija, ka Skultē, ģimenes konflikta laikā,  kādai personai ir nodarīti miesas bojājumi. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka personai medicīnisko palīdzību sniedz NMPD darbinieki, kuri pieņēma lēmumu cietušo hospitalizēt. Notikuma vietā tika noskaidrotas iesaistītās personas un notikuma apstākļi. Par notikušo līdz iesnieguma saņemšanai tika uzsākta resoriskā pārbaude. 

29.03.2021. plkst.13:15. tika saņemta informācija par to, ka Jaunmārupē NMP darbiniekiem ir nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka nepieciešams sniegt atbalstu neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem agresīvas personas, kurai ir psihiska rakstura slimība nogādāšanai ārstniecības iestādē. Policijas darbinieki sniedza nepieciešamo palīdzību

30.03.2021. plkst.13:26  tika saņemta informācija par to, ka Mārupē pa ielas braucamo daļu pārvietojas persona stiprā alkohola reibumā, persona traucējot ceļu satiksmi un apdraudot savu drošību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta Pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

30.03.2021. plkst.19:45 tika saņemta informācija no apsardzes darbiniekiem par to ka apsargājamā teritorijā ir iekļuvusi persona stiprā alkohola reibumā un traucē darba pienākumu veikšanu.  Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona ir tādā alkohola reibumā, ka neorientējas apkārtējā vidē un nevar sakarīgi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. 
Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta Pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

03.04.2021. plkst.19:55 tika saņemta informācija par to, ka divi jaunieši bojā Lieldienu svētku dekorējumus, iespējams alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā  abi jaunieši tika aizturēti. Pie pārbaudes tika konstatēts, ka abas personas ir nepilngadīgas un ir alkohola reibuma stāvoklī. Par notikušo tika uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi un informēti jauniešu vecāki, kuri ieradās policijas iecirknī. 

05.04.2021. plkst.13:19 tika saņemta informācija par to, ka Jaunmārupē NMP darbiniekiem ir nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka nepieciešams sniegt atbalstu neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem agresīvas personas, kurai ir psihiska rakstura slimība nogādāšanai ārstniecības iestādē. Policijas darbinieki sniedza nepieciešamo palīdzību

13.04.2021. plkst.20:10 tika saņemta informācija, ka Mārupē sabiedriskā transporta pieturā atrodas persona stiprā alkohola reibumā un lieto alkoholiskos dzērienus uz aizrādījumiem nereaģē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta Pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process

Laika posmā no 16.marta līdz 15.aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 8 administratīvā pārkāpuma lietas: 

  • Par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldes likuma pārkāpšanu – 2;
  • Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 5;
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 1.
  • Par alkohola lietošanu tam neparedzētajā vietā – 1.
  • Par atrašanos tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko mieru – 2.
  • Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpšanu (ceļa zīmju shēmas neatbisltība) – 1.