Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

04.02.2021.

Laika posmā no 16.janvāra līdz 31.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 42 izsaukumu.

16.01.2021. plkst.15:57 tika saņemts izsaukums uz Skultes ciematu, kur notiek ģimenes konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka konflikts noticis starp ģimenes locekļiem sadzīvisku problēmu dēļ. Ar iesaistītajām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā tās tika brīdinātas par atbildību, kura var iestāties par vardarbību ģimenē un tiesībām lūgt pagaidu aizsardzību no varmākas. Konflikts atrisināts uz vietas, atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

22.01.2021. plkst.09:30 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kāda sieviete lūdza palīdzību iecelt slimu bezpalīdzīgu personu atpakaļ gultā, jo visi dienesti, kuriem lūgusi palīdzību, ir atteikuši. Persona brīdināja, ka mājā esot ar Covid-19 inficēta persona. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā policijas darbinieki izmantojot aizsargtērpus un visus nepieciešamos aizsardzības līdzekļus sniedza palīdzību personai, kura atradās bezpalīdzīgajā stāvoklī.

26.01.2021. plkst.23:40 tika saņemta informācija, ka Mārupē sabiedriskā transporta pieturā guļ persona, kurai ir redzami miesas bojājumi. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Uz notikuma vietu tika izsaukti NMPD darbinieki, kuri personai sniedza pirmo medicīnisko palīdzību un pieņēma lēmumu personu hospitalizēt. Ņemot vērā, ka no personas nebija iespējams noskaidrot informāciju par traumu gūšanas apstākļiem par notikušo pēc piekritības tika informēta Valsts policija.

28.01.2021. plkst.14:21 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur nepieciešama policijas palīdzība NMPD darbiniekiem agresīvas personas nogādāšanai ārstniecības iestādē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā policijas darbinieki sniedza atbalstu agresīvās personas nogādāšanai ārstniecības iestādē.

29.01.2021. plkst.17:28 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur uz ielas atrodas kāda persona, kura uzmācās un traucē mieru garāmgājējiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona nav agresīva, bet tai ir garīgi veselības traucējumi. Ņemot vērā, ka personai nebija nepieciešama medicīniskā palīdzība tā tika nogādāta dzīvesvietā.

31.01.2021. plkst.18:33 uz policijas dežūrdaļu piezvanīja kāda persona un informēja, ka kādā īpašumā Mārupē notiek svinības, pārkāpjot Valstī noteiktos ierobežojumus. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu pret trīs personām tika uzsākts administratīvais process un tās tika sauktas pie administratīvās atbildības. 

Laika posmā no 16.janvāra līdz 31.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas pieņēma 8 administratīvā pārkāpuma procesa lēmumus:

  • Par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldes likuma pārkāpšanu – 3;
  • Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas – 1;
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 1;
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 1.