Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

02.03.2021.

Laika posmā no 16.februāra līdz 28.februārim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 40 izsaukumus.

  1. Laika posmā no 16.februāra līdz 28.februārim pašvaldības policija ir pārbaudījusi 184 personas kurām ir noteikta pašizolācija  pēc ierašanās no ārvalstīm.
  2. Veiktas 12 pārbaudes tirdzniecības vietās. 
  3. Veiktas 10 pārbaudes sabiedriskās ēdināšanas vietās.
  4. Pārbaužu laikā tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai.

24.02.2021.gadā pašvaldības policija uz iesnieguma pamata uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpumu ārkārtas situācijas laikā un par mutes un deguna aizsegu nelietošanu telpā personām, kuras nav no vienas mājsaimniecības. 

17.02.2021. plkst.20:41 tika saņemts izsaukums uz ģimenes konfliktu Mārupē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka konflikts notiek starp ģimenes locekļiem sadzīvisku problēmu dēļ. Ņemot vērā, ka vienai no iesaistītajām personām bija redzamas garīga rakstura veselības problēmas uz notikuma vietu tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Medicīniskās palīdzības darbinieki pēc sarunas ar personu pieņēma lēmumu personu hospitalizēt. Policijas darbinieki sniedza atbalstu personas nogādāšanai ārstniecības iestādē.

18.02.2021. plkst.20:52 Sadarbībā ar Valsts policiju laikā, kad Valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, tika pārtraukts aizliegts privāts pasākums, kurā piedalījās ap divdesmit personas. Par notikušo pret iesaistītajām personām tika uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par aizliegtu pulcēšanos. 

20.02.2021. plkst.01:30  tika saņemts izsaukums uz ģimenes konfliktu Mārupē. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā viena no konfliktā iesaistītajām personām sniedza informāciju, ka pret viņu ir veiktas darbības, kuras var kvalificēt kā noziedzīgu nodarījumu. Pašvaldības policijas darbinieki nekavējoties uz notikuma vietu izsauca Valsts policijas darbiniekus, kuri pārņēma tālāko apstākļu noskaidrošanu un procesuālo darbību veikšanu. 

20.02.2021. plkst.12:20 tika saņemta informācija par to, ka Mārupē pie veikala kāda persona uzvedas neadekvāti un iespējams grib izsist skatlogu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona jau atrodas pie cita īpašuma un ir jau to vardarbīgi bojājusi. Persona tika aizturēta un tālāko procesuālo darbību veikšanai pēc piekritības tika nodota Valsts policijas darbiniekiem. 

20.02.2021. plkst.21:27 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur kādā veikalā pārdevējai nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka veikalā bija ienākusi kāda persona, kura gribējusi iepirkties bez mutes un deguna aizsega. Persona seju bija aizsegusi ar šalli, ko nevar uzskatīt par ierobežojumu ievērošanu. Pārdevēja atteikusies viņu apkalpot un lūgusi atstāt veikala telpas. Persona gribējusi uzstāt, ka ar šalli pietiek un viņu ir jāapkalpo. Laikā, kad ieradās policija persona no veikala jau bija izgājusi. Ar personu policijas darbinieki veica preventīva rakstura pārrunas, kuru laikā tā tika informēta par noteiktajiem ierobežojumiem veikala apmeklēšanas laikā un par administratīvo atbildību, kura var iestāties šo ierobežojumu neievērošanas rezultātā. Policijas darbinieki ierobežojās ar mutvārdu aizrādījumu.  

21.02.2021. plkst.17:30 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur nepieciešama policijas palīdzība NMP dienesta darbiniekam agresīvas personas savaldīšanai. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā policijas darbinieki sniedza palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem personas nogādāšanai medicīniskajā iestādē. 

24.02.2021. plkst.08:36 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur pie kāda privātīpašuma atrodas  persona stiprā alkohola reibumā un traucē mieru. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Par notikušo pret aizturēto  personu tika uzsākts administratīvais process.

25.02.2021. plkst.08:20 tika saņemts izsaukums uz Vētru ciematu, kur pa Rožu ielu pārvietojas kāda persona tādā alkohola reibumā, ka apdraud savu un satiksmes drošību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai. Par notikušo pret aizturēto personu tika uzsākts administratīvais process.

 26.02.2021. plkst.11:41 tika saņemts izsaukums uz  Jaunmārupi, kur kāda persona vadot automašīnu alkohola reibumā apdraudot satiksmes drošību. Policijas darbinieki apkopoja sniegto informāciju un pēc norādītajām pazīmēm Jaunmārupē ievēroja norādīto automašīnu. Ieslēdzot speciālo signalizāciju vadītājam tika norādīts apstāties un nobraukt ielas malā. Pie pārbaudes tika konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājs atrodas alkohola reibuma stāvoklī. Persona tika atstādināta no transportlīdzekļa vadīšanas un uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas ceļu policijas darbinieki, kuri pārņēma tālākās procesuālās darbības.

Laika posmā no 16.februāra līdz 28.februārim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 5 administratīvā pārkāpuma lietas: 

  • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību  patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību – 2;
  • Par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldes likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 1.