Laikposmā no 16.septembra līdz 15.oktobim pašvaldības policija ir pārbaudījusi 355 personas, kurām noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm

20.10.2021.

Mārupes novada pašvaldības policijas darbu apkopojums laika posmā no 16.septembra līdz 15.oktobim

Suņu reģistrēšana

Pašvaldības policija informē, ka pēdējā laikā regulāri tiek saņemti izsaukumi un sūdzības par klaiņojošiem un agresīviem suņiem, tādēļ vēlamies atgādināt, ka suņa īpašnieka pienākums ir rūpēties par mājdzīvniekiem un nepieļaut to klaiņošanu. Visiem suņiem sasniedzot sešu mēnešu vecumu ir jābūt reģistrētiem LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRĀ. Suņi kuri ir reģistrēti, klaiņošanas gadījumā netiek nogādāti patversmē, jo pašvaldības policijai ir iespēja noskaidrot īpašnieku un to atgriezt neradot īpašniekam papildus izmaksas par patversmes pakalpojumiem. Lūgums ievērot šīs prasības un atbildīgi izturēties pret likumā noteiktiem pienākumiem.

Izsaukumi

 • Laika posmā no 16.septembra līdz 15.oktobim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 109 izsaukumus.
 • Laika posmā no 16.septembra līdz 15.oktobim pašvaldības policija ir pārbaudījusi 355 personas, kurām ir noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm.
 • Veiktas 15 pārbaudes tirdzniecības vietās.
 • Veiktas 35 pārbaudes sabiedriskās ēdināšanas vietās.
 • Veiktas 17 pārbaudes sabiedriskajā transportā.

Pārbaužu laikā tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi, par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai.

18.09.2021. tika saņemta informācija, ka Mārupē pa Rožu ielu pārvietojās persona reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika noskaidrots, ka persona ir apmaldījusies un tai nav noteiktas dzīvesvietas, kā arī tai bija laika apstākļiem nepiemērots apģērbs. Policijas darbinieki izvērtējot apstākļus secināja, ka persona ir nonākusi bezpalīdzīgā stāvoklī, tādēļ tā tika nogādāta nakts patversmē.

21.09.2021. tika saņemta informācija, ka pa Kantora ielu virzās a/m kuras vadītājs ir alkohola reibuma stāvoklī un apdraud satiksmes drošību. Nekavējoties tika pieņemti mēri automašīnas meklēšanai un aizturēšanai. Automašīnas aizturēšanā iesaistījās arī Valsts policijas darbinieki. Izmantojot skaņas un gaismas signalizāciju automašīna tika aizturēta. Pie pārbaudes tika konstatēts, ka automašīnu vada vīrietis stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Persona tika atstādināta no transportlīdzekļa vadīšanas un tālāko procesuālo darbību veikšanai nodota Valsts policijas Ceļu policijai.

23.09.2021. pie policijas iecirkņa durvīm klauvēja persona un lūdza pēc palīdzības, jo tā nezināja kur atrodas un nevarēja nosaukt savu dzīvesvietu. Personai bija redzamas veselības problēmas, dēļ kā tā bija nonākusi bezpalīdzīgā stāvoklī. Ar personas piekrišanu tā tika nogādāta nakts patversmē, kur ir iespējams sazināties ar sociālajiem darbiniekiem, lai risinātu esošās problēmas.

24.09.2021. tika saņemts izsaukums uz Skulti, kur notiek ģimenes konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka vienai personai ir redzami miesas bojājumi. Uz notikuma vietu tika izsaukta NMPD, kuras darbinieki pieņēma lēmumu personu nogādāt slimnīcā. Pēc apstākļu noskaidrošanas un iesnieguma pieņemšanas par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process  un tika nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze.

30.09.2021. tika saņemta anonīma informācija, ka Mārupē, Daugavas ielā, pie Domes atrodas izbraukuma cirks “ALEX”, kur netiek ievēroti epidemioloģiskie drošības pasākumi. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā policijas darbinieki veica pārbaudi. Pārbaudes laikā administratīva rakstura pārkāpumi netika konstatēti. Informācija neapstiprinājās.

03.10.2021. tika saņemts izsaukums uz Daugavas ielu, kur kādā īpašumā vēlas iekļūt kāda nepiederoša persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka kāda sieviete ir nonākusi bezpalīdzīgā stāvoklī un meklē palīdzību. Policijas darbinieki noskaidroja apstākļus un tā kā ārā bija nakts un sieviete nezināja kur nakšņot, ar viņas piekrišanu tā tika nogādāta Sarkanā krusta patversmē.

07.10.2021. tika saņemts izsaukums uz Briežu ielu, kur kravas automašīna ir uzbraukusi apgaismes stabam un cenšas pamest notikuma vietu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka ir bojāta apgaismes laterna un a/m notikuma vietu ir atstājusi. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Veicot aptauju tika iegūta informācija par negadījumā iesaistīto a/m. Informācija tika nodota Ceļu policijas darbiniekiem.

10.10.2021. tika saņemts izsaukums uz degvielas uzpildes staciju, kur jaunieši alkohola reibumā braukājot ar a/m un apdraudot satiksmes drošību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Automašīnas vadītājs tika aizturēts par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā un bez vadītāja apliecības. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policijas Ceļu policija, kura pārņēma tālāko procesuālo darbību veikšanu.

10.10.2021. tika saņemts izsaukums uz Mauriņu ielu, kur atrodas neadekvāta persona stiprā alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai nogādāta Pašvaldības policijā. Par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

 

Administratīvie pārkāpumi

Laika posmā no 16.septembra – 15.oktobim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 54 administratīvā pārkāpuma lietas:

 • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību  patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību – 3;
 • Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpšanu – 1;
 • Par Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā pārkāpšanu – 1;
 • Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpšanu – 3;
 • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 12;
 • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 34.

Uzrakstu un māju numerācijas plāksnes

Saskaņa ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

 • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs  5050-G  NCS sistēmā);
 • uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm);
 • ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums;
 • ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.