Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina LEADER projektu 13. kārtu

28.12.2021.

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 1. martam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kopējais finansējums 726 252,93 EUR:

1.1.rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”  173 401,70 EUR;

1.2.rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 173 401,70 EUR;

1.3.rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 173 401,70 EUR;

2.1.rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” 104 550,22 EUR;

3.2.rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 101 497,61 EUR.

 

Ar 13.kārtas pilno sludinājumu var iepazīties šeit.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības strateģiju.

Iepazīsties ar projekta veidlapas paraugu un pavaddokumentiem šeit.

Informācija par projektu vērtēšanu ir pieejama šeit.

Iedvesmas stāsti no LEADER projektu īstenotājiem šeit.

Apmācības par LEADER projekta veidlapas aizpildīšanu pieejamas šeit .

 

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi! Aicinām pieteikties konsultācijām, vairāk informācijas: info@pierigaspartneriba.lv un 28644888 (Jolanta).

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “Pierīgas Partnerība”

Zane Dresmane

Projektu vadītāja

Tālr.: 29785691

E-pasts: zane@pierigaspartneriba.lv