Atvērta pieteikšanās bezmaksas ārpustelpu grupu vingrošanas nodarbībām! Sākam vingrot jau pirmdien, 10.maijā

07.05.2021.
ES logo rinda

Ar prieku paziņojam, ka 10.maijā atsāksies bezmaksas ārpustelpu grupu vingrošanas nodarbības Mārupes, Tīraines un Jaunmārupes ciemos. Nodarbības no maija līdz septembrim katrā ciemā notiks 2 reizes nedēļā.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, sākotnēji katru nodarbību varēs apmeklēt 10 sportot gribētāji, kuri būs reģistrējuši dalību konkrētajā nodarbībā.

Katru piektdienu www.marupe.lv tiks ievietota informācija par pieteikšanos visām nodarbībām, kas plānotas nākamajā nedēļā. Katrai nodarbībai būs jāaizpilda sava pieteikšanās anketa.

Piesakies uz nākošās nedēļas nodarbībām šeit:

Mārupes ciemā, sporta laukumā, Gerberu ielā 1

Otrdien, 11.05.2021., plkst. 18:00 – 19:00.

https://forms.gle/TH73dAgavWXgy2QM6

Mārupes ciemā, sporta laukumā, Gerberu ielā 1

Ceturtdien, 13.05.2021., plkst. 18:00 – 19:00.

https://forms.gle/unj4gpRUGB5fHuHp8

Tīraines ciemā, Mārupes pamatskolas pagalmā, Viskalnu ielā 7

Pirmdien, 10.05.2021., plkst. 19:00 – 20:00.

https://forms.gle/6uCdYSvs3UcPkXmG9

Tīraines ciemā, Mārupes pamatskolas pagalmā, Viskalnu ielā 7

Trešdien, 12.05.2021., plkst. 19:00 – 20:00.

https://forms.gle/GCHsRoXR6vJwX8re9

Jaunmārupes ciemā, pie skeitparka, Mazcenu alejā 4

Pirmdien, 10.05.2021., plkst. 19:15 – 20:15.

https://forms.gle/1Ujbqk7cFdw6bMPNA

Jaunmārupes ciemā, pie skeitparka, Mazcenu alejā 4

Ceturtdien, 13.05.2021., plkst. 19:15 – 20:15.

https://forms.gle/A5vJRcsmmxfHkTZM9

Tiklīdz valstī noteiktie ierobežojumi attiecībā uz dalībnieku skaitu ierobežojumu ārpustelpu sporta nodarbībās mainīsies, informēsim www.marupe.lv un sociālajos tīklos.

Nodarbību norises vietas, dienas un laiki:

Mārupes ciemā

Sporta laukumā,

Gerberu ielā 1

Tīraines ciemā

Mārupes pamatskolas pagalmā,

Viskalnu ielā 7

Jaunmārupes ciemā

pie skeitparka,

Mazcenu alejā 4

No 11.05.2021. līdz 30.09.2021. 

Otrdienās un ceturtdienās

no plkst. 18:00 – 19:00

No 10.05.2021. līdz 29.09.2021.

Pirmdienās un trešdienās

no plkst. 19:00 – 20:00

No 10.05.2021. līdz 30.09.2021.

Pirmdienās un ceturtdienās

no 19:15 – 20:15

Tāpat kā iepriekš, nodarbības plānotas daudzveidīgas, iekļaujot stiepšanās, kardio un spēka vingrinājumus, ņemot vērā atšķirīgo dalībnieku vecumu un sagatavotības līmeni. Tās nodrošinās profesionāli treneri.

Mārupes novada Dome kopš 2017.gada īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032). Projekts tiek īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.