Aptauja Mārupes novadā reģistrētajām sporta oganizācijām

19.05.2022.

Mārupes novada pašvaldības domes izveidota darba grupa veic noteikumu izstrādi, uz kuru pamata ar 2023. gadu plānots sniegt finansiālu atbalstu Mārupes novada administratīvajā teritorijā reģistrētām sporta organizācijām. 

Lai noskaidrotu ietekmi uz pašvaldības 2023. gada budžetu un noteiktu finansiāla atbalsta apmēru sporta organizācijām, kā arī lai izstrādātu atbalsta piešķiršanas kritērijus, sporta organizācijas aicinām sniegt šādu informāciju: 

  • Kāds ir sporta organizācijas pastāvīgo apmeklētāju skaits, norādot to pa vecuma grupām (piem., 7 g.v. - xx / 8 g.v. - xx utt.)?
  • Cik no sporta organizācijas pastāvīgajiem apmeklētājiem ir deklarēti Mārupes novadā? 
  • Cik un kādas licencētas interešu izglītības programmas īsteno sporta organizācija? 
  • Cik treneri tiek nodarbināti sporta organizācijā, kāda ir treneru izglītība (kvalifikācija)? 

Iepriekš minēto informāciju aicinām sniegt līdz 2022. gada 1. jūnijam,  nosūtot to uz e-pasta adresi: linda.liepina@marupe.lv