Aprīlī iedzīvotājiem piešķirti 15 tūkstoši eiro apkures izmaksu kompensācijai

09.05.2023.

Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aprīlī saņēmusi 180 mājsaimniecību iesniegumu valsts atbalstam malkas, granulu, brikešu, elektroenerģijas, sašķidrinātās gāzes un dīzeļdegvielas apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai. Iedzīvotājiem apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai aprīlī izmaksāts 15 299 eiro.

No 1. līdz 30. aprīlim saņemtajiem 180 iesniegumiem, kas ir par 63 mazāk nekā martā, Pašvaldībā visvairāk pieteikumu – 63 – saņemti no Babītes pagasta iedzīvotājiem, 56 saņemti no Mārupes pilsētas iedzīvotājiem, 42 - no Mārupes pagasta un 19 - no Salas pagasta iedzīvotājiem. 86% (par 5% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī) novadnieku pieteikumu iesniegšanai izvēlējušies vietni epakalpojumi.lv, pārējie vērsušies klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centros Mārupē un Piņķos.

Visvairāk iesniegumu aprīlī bijuši par apkuri ar elektroenerģiju – 59,4 % (107), kas, salīdzinot ar martu, ir par 6,1 % mazāk. 16,7 % (30) iesniegumu aprīlī bija par apkuri ar granulām, 8,3 % (15) – par apkuri ar dīzeļdegvielu, 7,2 % (13) – par apkuri ar sašķidrināto gāzi, 5,6 % (10) par apkuri ar malku (ar maksājumu apliecinošu dokumentu), bet vismazāk - 2,8 % (5) iesniegumi bija par apkuri ar briketēm. 
2 784 eiro izmaksāti, kompensējot apkures izmaksas ar elektroenerģiju, 3 564 eiro -  granulu izmaksas, 111 eiro - brikešu izmaksas, 891 eiro – malkas ar darījumu apliecinošu dokumentu iegādi, 1 439 eiro – sašķidrinātās gāzes izmaksas, bet visvairāk -  6 508 eiro – par izmaksām, apkurē izmantojot dīzeļdegvielu.

apkure 1apkure 2apkure 3apkure 4

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka pieteikumu iesniegšana par izmaksu kompensāciju apkurei ar malku, granulām un briketēm ir beigusies, taču apkurei izmantotās elektroenerģijas izmaksu kompensācijas pieteikumi vēl tiks pieņemti līdz 31. maijam. 


Ir veiktas izmaiņas atbalsta iesniegumu pieņemšanā dīzeļdegvielas un propāna gāzes apkures gadījumā - iesniegumu pieņemšanas termiņš ir pagarināts no 30. aprīļa līdz 31. maijam.


Patlaban pieejamais atbalsts

  • Apkure ar elektroenerģiju -  iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Lai saņemtu atbalstu, rēķinam par elektroenerģijas pakalpojuma sniegšanu ir  jābūt par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, bet rēķina izrakstīšanas datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

  • Apkure ar sašķidrināto naftas (propāna-butāna) gāzi -  iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2023. gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. maijam.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, čeka vai  cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.

 

  • Apkure ar marķēto dīzeļdegvielu - iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. maijam.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.


Pieteikumi valsts atbalstam prioritāri iesniedzami, izmantojot e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv. Minētajam valsts atbalstam var pieteikties arī valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Mārupes novadā - Mārupē (Daugavas ielā 29) ceturtdienās  un Piņķos (Centra ielā 4)  pirmdienās no pulksten 9.00 līdz 18.00.

Kontaktinformācija saziņai: 

Informāciju apkopoja Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļa