25.augustā sākas jauno audzēkņu uzņemšana sporta interešu izglītības programmās

24.08.2021.

No 2021.gada 25.augusta Babītes sporta komplekss uzņem jaunos audzēkņus sporta interešu izglītības programmās:

  • FUTBOLS /2016.g. dzimušie zēni un meitenes/
  • FLORBOLS / 2013. un 2014.g. dzimušie zēni un meitenes/
  • REGBIJS /2008-2010.g dzimušie un 2004. -2006. g. dzimušie zēni un meitenes/
  • BASKETBOLS / 2010.-2014.g. dzimušie zēni un meitenes/
  • PLUDMALES VOLEJBOLS /2014. g dzimušie zēni un meitenes/
  • PELDĒŠANA /2004.-2011. g. dzimušie zēni un meitenes/

Audzēkņu skaits katrā sporta veidā ir ierobežots, atbilstoši apstiprinātajai sporta interešu izglītības programmai. 


Atbilstoši 16.08.2021. apstiprinātajiem Babītes sporta kompleksa  noteikumiem "Iekšējās kārtības un drošibas noteikumi sporta interešu izglītības audzēkņiem", uzņemšana notiek šādā prioritārā secībā:
1) Mārupes novadā deklarēts bērns un viens no vecākiem (pēdējos 3 mēnešus); 

2) bērns mācās kādā no Mārupes novada izglītības iestādēm; 

3) pārējie interesenti.

 

Pieteikšanās  notiek elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi:  bsk_berni@marupe.lv , norādot:
1) audzēkņa vārdu, uzvārdu; 

2) izvēlēto sporta veidu; 

3) bērna dzimšanas datus (dd.mm.gggg.); 

4) bērna un vecāka deklarēto dzīvesvietu; 

5) izglītības iestādi, kurā mācās; 

6) vecāka kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). 

 

Pēc pieteikuma saņemšanas un izskatīšanas, BSK administrācija, atbilstoši saņemto pieteikumu secībai, nosūtīs audzēkņu vecākiem/aizbildņiem/ noteiktas formas iesniegumu par audzēkņa uzņemšanu sporta interešu izglītības grupā.

Precīzāka informācija, zvanot uz tālr. nr. 20027551. 

 

Prezentācija

 Sandra Breikša, Babītes sporta kompleksa vadītāja vietniece interešu izglītības jautājumos