Uzņēmējdarbība

SIA “S.B.C.” kļūst par SIA "Heidelberg Materials SBC Latvia"

11.05.2023.

2022. gada rudenī Heidelberg Cement Group iepazīstināja ar pāreju uz jauno zīmolu Heidelberg Materials. Tagad zīmola ieviešana turpinās globālajā organizācijā, tostarp meitas uzņēmumos Latvijā.  Saistībā ar to uzņēmums precizē savu klimata stratēģiju.

Jaunais nosaukums atspoguļo visas organizācijas produktu piedāvājuma plašumu, kas Ziemeļvalstu reģionā papildus cementam ietver arī betonu, pildvielas un tērauda un betona rāmju būvniecību un uzstādīšanu.

Visu koncerna uzņēmumu un 51 000 darbinieku apvienošana zem viena zīmola ir solis visa uzņēmuma uzsāktajās pārmaiņās, kuru mērķis ir piedāvāt produktus, pakalpojumus un risinājumus ar mazāku ietekmi uz klimatu un tādējādi veicināt ilgtspējīgu būvniecību ilgtermiņā.

Tas, ka visa grupa tagad darbojas ar kopēju nosaukumu, veicina lielāku koncentrēšanos darbā, lai sasniegtu kopējo mērķi: samazināt CO2 emisijas savās darbībās, kā arī koncentrēties uz piegādātāju un klientu radītajām emisijām.

Galvenās jomas, pie kurām Heidelberg Materials strādā, lai gūtu panākumus, ir šādas:

  1. pāreja uz bioenerģiju ražošanā un transportēšanā;
  2. elektrifikācija un energoefektivitāte;
  3. resursu ziņā efektīvāka ražošana un produktu izmantošana;
  4. oglekļa uztveršana un uzglabāšana cementa ražošanā (CCS);
  5. klimata fokuss iepirkumos un klientu partnerībās.

Tas, kas notiek ar pašreizējo metāla būvkonstrukciju projektēšanā, ražošanā un uzstādīšanā Latvijā, kā arī nepārtraukta attīstība ir svarīga daļa no klimata ietekmes mazināšanas.

"Mērķis samazināt oglekļa dioksīda emisijas, ciešāka saikne starp valstīm, kas nodrošina apstākļus lielākām inovācijām un attīstībai... .," saka Valdes loceklis Juris Reimanis no SIA "Heidelberg Materials SBC Latvia".

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar agnese.ozolina@sbc.lv