Veiksmīgi rit darbi pie jaunā ūdens attīrīšanas iekārtu kompleksa izveides Mārupē

26.07.2012.

ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” ietvaros veiksmīgi norit 2011. gada vasarā Kantora ielā 97 uzsāktie būvdarbi pie jaunas tīrā ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas stacijas izveides. Ar  tās palīdzību Mārupes un Tīraines iedzīvotājiem centrālajos ūdensapgādes tīklos būs iespēja saņemt izcilas kvalitātes dzeramo ūdeni, kas atbilst LR un ES normatīvu prasībām.

Jaunā kompleksa izbūve notiek, ņemot vērā novada attīstības tendences, kas nepārprotami liecina par ūdens patēriņa pieaugumu. Straujās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības rezultātā arvien vairāk mājsaimniecībām tiek nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajai sistēmai, kura jau šī gada beigās līdzšinējo 500 m3 vietā nodrošinās 1900 m3 attīrītā dzeramā ūdens rezervju.

Pašlaik būvprojekts ir stadijā, kad tiek veikta kompleksa un uzstādīto iekārtu testēšana. Kompleksā ir izbūvēti 6 artēziskie urbumi (katra jauda sasniedz 36 m3/h), spiediena paaugstināšanas stacijas (jauda 472 m3/h) un jau veikta dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu (jauda 145 m3/h) un tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra (tilpums 1400m3) darbības izmēģināšana.

web 2_normal

„Sākotnēji, atvēlot projekta realizācijai 20 mēnešus, objektu bija plānots pabeigt 2013. gada martā. Taču, pateicoties sadarbībai un atbalstam no Mārupes novada Domes un būvvaldes, kā arī profesionālai uzņēmēju komandai, objekta nodošanu ekspluatācijā varam sagaidīt jau 2012. gada rudenī,” atklāj A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs.

web 1_normal

Šonedēļ, apmeklējot būvobjektu, par veiksmīgo būvdarbu norisi pārliecinājās arī Domes vadība, kurai bija unikāla iespēja vēl pēdējo reizi redzēt tukšu kompleksā izbūvēto dzelzsbetona ūdens rezervuāru. Tā dezinfekcija tiks uzsākta jau nākamā nedēļā un drīzumā rezervuāru piepildīs attīrītais dzeramais ūdens.

Projekta kopējās izmaksas ir 923 856,97 LVL, no kurām 720 400,20 LVL ir ES KF līdzfinansējums un 203 456,77 LVL pašvaldības garantētais A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” kredīts. 

MKP-Logo   marupe-logo_normal

Kohezija