Top darbi izstādei "Mārupes vainagi"

02.05.2019.

Aprīlī Tīrainē, mākslinieces Ievas Carukas darbnīcā, viesojās radošie novadnieki. Biedrības "Mārupes radošā laboratorija" mākslinieku vadībā notika eko-etno dizaina un portretu darbnīca "Mārupes vainagi". Gleznoja, skicēja tēvi un dēli, novada mākslinieki , bērni un seniori. Katrs veidoja savu Mārupes novada tautu meitas vainagu, ieliekot veiksmes un aizsargzīmes, saules, zirgu un Daugavas simbolus. Par iedvesmu kalpoja Mārupes novada brunču un jostas raksts. Nākotnē ceram, Mārupes meitām būs arī savs vainags. 

Nākamā radošā darbnīca notiks 29.jūlijā plkst. 12.00 - 14.00 Skultes dienas centrā, kur vainagus un tautu meitas gleznosim uz koka, dizaineres Evijas Pamovskas vadībā veidojot savu eko-etno dizainu. Pieteikšanās e-pastā pamovska@inbox.lv un caruka@imbox.lv.

rd

rd

Rudenī novadnieku gleznu un zīmējumu kolekciju varēs apskatīt izstādē  Mārupes restorānā "Hercogs".

Pasākumi tiek līdzfinansēti Mārupes novada Domes projektu konkursa "Mārupe-mūsu mājas 2019" ietvaros.