Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” noslēguma pasākums

10.06.2014.

Izglītības iestāžu pārstāvji, pašvaldību pārstāvji un preses pārstāvji aicināti piedalīties projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” noslēguma pasākumā, kas notiks 30.06.2014. plkst. 9:00 , Daugavas ielā 29, Mārupē.

DARBA KĀRTĪBA

9:00 - 9:30 
Dalībnieku reģistrācija

9:30 - 10:00 
Projekts „Ceļā uz iekļaujošo izglītību”
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe

10:00 - 11:00 
Projekta „Ceļā uz iekļaujošo izglītību” gaita un rezultāti, izvērtējums
Projekta vadītāja Zane Zvejniece

11:00 - 11:30 
Ceļā uz iekļaujošu izglītību Latvijā
Valda Zoša, projektam piesaistītā eksperte

11:30 - 12:30 
Bukleta „Iekļaujošā izglītība mums apkārt” prezentācija
Ilona Laizāne, izglītības psiholoģe

12:30 – 13:00 
Jautājumi, diskusijas

Projekts  „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības ietvaros un tiek finansēts no fonda līdzekļiem. Tā mērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības īstenošanu Mārupes novada un Kilis reģiona (Turcijā) izglītības iestādēs.

Vairāk par projektu lasīt šeit.

Muzizglitibas_programma

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.