Noticis Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” noslēguma pasākums

30.06.2014.

30.jūnijā, piedaloties Mārupes novada Domes speciālistiem un izglītības pārstāvjiem, notika projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” noslēguma pasākums.

Pasākuma laikā projekta dalībniekiem bija iespēja vēlreiz sanākt kopā un dalīties iespaidos par projekta laikā redzēto, dzirdēto un izpētīto.

Projekts „Iekļaujošā izglītība mums apkārt” tika īstenots no 01.08.2012. – 31.07.2014. mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības ietvaros. Tā ietvaros Mārupes novada Domes speciālistiem un izglītības pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar izglītības sistēmu Turcijā, īpašu uzmanību veltot iekļaujošajai izglītībai, kā arī diskutēt par iekļaujošo izglītību Latvijā.

Projekta rezultātā tika izstrādāts buklets „Iekļaujošā izglītība mums apkārt”, kas ikvienam interesentam sniedz vērtīgu informāciju par pakalpojumiem, kas pieejami bērniem ar īpašām vajadzībām Mārupes novadā. Buklets pieejams drukātā formātā un elektroniskā formātā šeit.

Vairāk informācijas par projektu skatīt šeit.

Projekts saņēmis finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.

Par publikācijas saturu ir atbildīga Mārupes novada Dome un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.

Muzizglitibas_programma-1024x160