Kultūra

Attālināti norisinājies 2. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Wind Stars 2021”

09.03.2021.

Pielāgojoties jaunajai dzīves kārtībai un ierobežojumiem, no 4. līdz 6.martam attālināti, bet veiksmīgi un visnotaļ pozitīvā gaisotnē norisinājies Mārupes Mūzikas un mākslas skolas organizētais 2. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „WIND STARS 2021”. Konkurss šogad bija vēl jaudīgāks un pulcēja vairāk kā 700 dalībnieki, tajā skaitā pedagogus un koncertmeistarus, no 21 valsts. Konkursa ietvaros novērtēti mūzikas skolu audzēkņi piecās dažādās vecuma grupās vairāk desmit dažādu instrumentu spēles apakšgrupās.

Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss tiek organizēts jau otro gadu ar mērķi veicināt pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi, attīstīt mūzikas skolu izglītības kvalitāti, mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus, kā arī veidot regulāru pieredzes apmaiņu starp Latvijas un pasaules mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem. Lai gan konkursa norise šogad bija citāda, pielāgojoties jaunajai dzīves kārtībai, tomēr, attālinātā norise radīja iespēju tajā piedalīties jauniem dalībniekiem. Šogad konkurss pulcēja dalībniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Serbijas, Slovākijas, Bosnijas un Hercegovinas, Itālijas, Izraēlas, Japānas, Vjetnamas, Ungārijas, Kazahstānas, Taivānas, Gruzijas, Horvātijas, Mongolijas, Beļģijas.

foto no konkursa atklāšanas Zoom platformā

Foto: Konkursa atklāšanas pasākums 4.martā Zoom platformā

Konkursa „WIND STARS 2021” direktors Spodris Kačāns: “Esmu tiešām gandarīts, ka, neskatoties uz ierobežojumiem, šis vērienīgais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss arī šogad varēja veiksmīgi noritēt. Sacensība ir mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, kas liek audzēkņiem gatavoties, sasparoties un motivē pilnveidot savas iemaņas instrumentu spēlē. 4.martā, atklājot konkursu Zoom platformā, bija jūtams neizmērojams prieks par atkalredzēšanos ar kolēģiem, iespēju darboties kopā, dalīties pieredzē, novērtēt un motivēt mūsu jaunos talantus Latvijā un pasaulē.”

Konkursā piedalījās mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, kas demonstrēja savu meistarību blokflautas, flautas, obojas, klarnetes, saksofona, fagota,  trompetes, trombona, eifonija, mežraga spēle, tubas, tautas pūšamo instrumenti spēlē. Šogad konkursu papildināja arī sitaminstrumentu spēles audzēkņi.

Starptautisko pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursu „WIND STARS 2021” organizēja Mārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar  starptautisko mūzikas skolu asociāciju „CON ANIMA”.